Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Práce s soubory, změny vlastností
Modelování
Sestavy
Výkresy, tabulky
Měření, analýzy
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Představujeme: V5 Makro BOM Editor - Vytvoření rozpisky do výkresu

Publikováno: 15. února 2013 | Zobrazeno: 16885x
V tomto článku se opět zaměříme na oblast výkresů. Minule jsme si předvedli nástroj na efektivní práci s razítkem a změnu formátu, dnes se zaměříme na další a velmi často požadovanou funkcionalitu, kterou je vytvoření rozpisky a její vložení do výkresu sestavy. Snaha firem v poslední době je sice přesně opačná (opěvovaná bezvýkresová dokumentace), tj. rozpiska je většinou vedena jako např. tabulka v Excelu nebo se obecně jedná o databázové položky v PLM systému, nicméně realita je stále jiná. Tabulka s výpisem dílů v sestavě je zejména pro pracovníky na montážní hale velmi cenný zdroj informací. Vytvoření rozpisky manuálním způsobem je velmi zdlouhavé, navíc hrozí, že se uživatel při vytváření splete. Nástroj BOM editor nabízí velmi jednoduché a efektivní řešení, jak rozpisku na výkresu vytvořit.

Zdroj dat pro rozpisku

Zdrojem dat pro rozpisku jsou samozřejmě 3D data, tj. struktura načtené sestavy a vlastnosti jejích komponentů. V partu a sestavě jsou základní, pevné atributy (Part Number, Nomenclature, Revision), které můžeme využít pro uložení informací a následný přenos do rozpisky. Kromě toho lze informace zapsat i do tzv. Added properties nebo do klasických parametrů. Počet parametrů pro přenos ani jejich typ není nijak omezen.

Princip vytvoření rozpisky

Vytvoření rozpisky je rozděleno do dvou kroků. V prvním kroku uživatel načte strukturu sestavy do tabulky, kde se zobrazí všechny unikátní položky (u každé položky jsou vybrané informace) a počet kusů. Při načítání sestavy si může uživatel vybrat, zda načte všechny úrovně sestavy a vytvoří tak tzv. sumární rozpisku, kterou může využít např. nákupčí, nebo zda načte jen položky první úrovně načtené sestavy a vytvoří klasický kusovník.
Ve struktuře sestavy se často vyskytují tzv. pseudopoložky, bez kterých se v sestavě neobejdeme, ale nechceme je přenášet do rozpisky (skeletony, pomocné sestavy). Aby bylo možné tyto položky jednoduše rozpoznat, je možné ve 3D modelu vytvořit boolean parametr (nebo použít stávající), který ponese informaci o tom, zda se má položka zahrnout do rozpisky či nikoliv. Po načtení struktury sestavy se pak tyto položky zobrazí v jiném stylu, aby bylo možné je dobře rozpoznat. Uživatel má ale i pak možnost tyto položky do rozpisky vrátit nebo naopak, vyjmout ze seznamu jiné položky.
Příklad sestavy je na následujících obrázcích. Nejprve jen pro ilustraci hierarchický strom z CATIA a k němu seznam načtených položek.

Struktura načítané sestavy

Ve struktuře je záměrné použitý komponent – slouží pro seskupení součástí šroubového spoje, ale v rozpisce ho mít nebudeme.

Načtený seznam položek v editoru

Jednotlivé typy položek jsou barevně odlišeny. Řádky s položkami, které se nebudou přenášet do rozpisky, mají černé pozadí s bílým textem a nemají zatržené pole v prvním sloupci. Pokud chceme položku přesto do rozpisky zahrnout, stačí zatrhnout toto pole (checkbox).

Načtený seznam položek v editoru

Řádky se obarví podle typu položky a v rozpisce nyní budou zahrnuty.

Definice sloupců rozpisky

Kvůli rozdílným požadavkům každého zákazníka lze počet sloupců rozpisky a jejich názvy libovolně upravit. Každý sloupec je definován několika parametry, které určují:
  • 1. Název parametru / added property ve 3D modelu
  • 2. Název sloupce, který bude viditelný v dialogu a rozpisce
  • 3. Zdroj informace (parametr nebo added property)
  • 4. Editovatelnost – hodnotu bude možné upravit v rozhraní
  • 5. Velikost textu
  • 6. Relativní pozice textu v řádku – posunutí ve směru x
  • 7. Relativní pozice textu v řádku – posunutí ve směru y
  • 8. Standardní pozice textu (pokud ano, řádek bude mít zadanou šířku a bude ohraničený, pokud ne, jeho šířka se v tabulce neprojeví a nebude oddělen čarou)
  • 9. Zarovnání textu

Definicí těchto parametrů lze vytvořit téměř jakýkoliv formát rozpisky. Pokud zákazník používá jiný typ rozpisky pro různé typy výkresů, je možné vytvořit více tzv. profilů a vybírat mezi nimi. Tím lze vytvořit např. jednu rozpisku s informacemi důležitými pro výrobu a montáž a další, která bude zase více vyhovovat nákupu.

Výběr profilů rozpisky


Přidání dalších položek

Protože se v rozpisce často vyskytují i položky, které nelze zadat v 3D datech (mazivo, barvy,…), umožňuje aplikace přidání dalších řádků na konci tabulky, které jsou zcela editovatelné. Pro snadné odlišení se zobrazují s šedým pozadím.

Výběr profilů rozpisky

Vytvoření rozpisky ve výkresu

Pokud máme rozpisku připravenou v tabulce, můžeme přejít k jejímu „obtisknutí“ do výkresu. Přenášet se budou samozřejmě jen vybrané položky, tj. ty se zatrženým polem v prvním sloupci. Pořadí sloupců a jejich šířka odpovídá tabulce.
Rozpiska se do výkresů vloží jako detail a její umístění může být buď zcela automatické, nebo pozici můžeme určit manuálně. Pro automatické vložení je třeba ještě nadefinovat soubor s používanými formáty, kde jsou uvedené informace a velikosti rámečků a razítka

Pozn.: stejný soubor používá aplikace TitleBlock Editor, který jsme již představovali

Poslední volbou je cílový pohled – jako výchozí je nastaveno background view, ale v případě jiného požadavku to lze změnit a umístit rozpisku do main view.
Rozpiska je vykreslená z křivek a textů, u tabulky by nebylo možné měnit pozice polí. Je to sice o něco složitější, ale výsledek vypadá mnohem lépe. Rozpiska vytvořená podle upravené tabulky je na obrázku.

Rozpiska ve výkresu

Na dalším obrázku je rozpiska vytvořená ze stejné výchozí tabulky, ale s jiným profilem, tj. některé atributy jsou jinak nastavené. Častým požadavkem zákazníků je např. umístění normy nad popis materiálu. Zde se uplatní možnost manipulovat s pozicí textového pole. Pokud budeme chtít umístit informaci a normě nad název materiál, jednoduše posuneme textové pole o šířku předchozího sloupce ve směru x zpět a ve směru y o výšku textu. Výsledek je na dalším obrázku. Sloupec CSN/DIN určující normu se nevykresluje a hodnoty se zobrazují nad názvem materiálu.


Rozpiska ve výkresu – plovoucí pozice sloupce CSN/DIN

Export do MS Excel


Nakonec si ukážeme, jak se dá rozpiska rychle exportovat do excelu, který je např. pro nákupčí mnohem přijatelnější než papírový výkres, popř. PDF. Pro export stačí kliknout na čtvrté tlačítko v hlavní liště. Spustí se MS excel a do prvního listu se nakopírují vybrané položky a tabulka se lehce naformátuje.

Export do MS Excel

Plovoucí pozice se zde neprojeví, šířky sloupců odpovídají šířkám nastaveným v daném profilu.

Závěr

Tato sofistikovaná aplikace nabízí uživatelům, kteří stále potřebují vytvářet rozpisku do výkresů, skvělý nástroj, který dokáže ušetřit spoustu času a eliminovat chyby, které by jinak mohly vzniknout při manuálním jejím vytváření.
Pozn: Autor aplikace řadu let vytvářel výkresy, ta tak byla vyvinuta s ohledem na splnění nejčastějších požadavků uživatelů

Diskuse k článku


http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=820

Ukázka práce s makrem
Kontakt

Pokud byste měli o zde uvedené makro zájem, pište na adresu makra@technodat.cz