Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Administrace CATIA - 1. díl - Prostředí (Environment)

Publikováno: 30. září 2016 | Zobrazeno: 7104x
Na tohle téma jsem se chystal už více než rok - a konečně je tady. Důvodem k napsání příspěvku byly neustále se opakující dotazy uživatelů na řešení věcí, které všechny úzce souvisí s nastavením, admin módem a administrací obecně. V první části se budu věnovat nastavení prostředí, neboli takzvaného environmentu.

Proč se používají různá prostředí

CATIA V5 je velmi rozsáhlý CAD, pokrývající mnoho různých disciplín. Proto i jeho správná instalace a následné nastavení není úplně jednoduché. Kromě základních modulů a konfigurací, kde můžeme jmenovat např. nejběžnější moduly jako jsou Part Design, Assembly Design nebo Generative Drafting, existuje celá řada dalších speciálních modulů a nadstaveb, které jsou většinou produkty třetích stran. Tyto nadstavby jsou vytvořené v programovém prostředí CAA RADE (nadstavba C++) a jsou instalovány dodatečně k základní instalaci. Velmi často je používají samotné automobilky jako např. části integrací do PLM systému, různé kontrolní a validační programy (Validat pro koncern VW, Q-Checker pro BMW, DC apod). Správná funkce těchto nadstaveb je vždy závislá na správné instalaci a nastavení prostředí.

Další oblastí, kterou ovlivňuje nastavení prostředí, jsou standardy. Pod těmi si můžeme představit např. definice závitů (použití u závitových děr), definice výkresových standardů nebo např. definice standardních grafických vlastností features.

Standardní prostředí CATIA


Definice prostředí - kde ji hledat

Pokud využíváte CATIA v zaměstnání a k jejímu spouštění používáte další aplikaci - starter, může být editace prostředí problém. Prostředí jsou v těchto případech většinou pevně nastavena a ve starteru si lze pouze vybrat, které použijete - bez možnosti v prostředí cokoliv měnit.
Startery se většinou používají u větších společností a mají v podstatě dva základní účely. Zaprvé uživatelům usnadní spouštění správného prostředí (včetně výběru licence), zadruhé zajistí jednotné nastavení CATIA pro všechny uživatele.

Patříte-li do té šťastnější skupiny uživatelů, kteří žádný starter nepoužívají a spouští CATIA ikonou na ploše, dostanete se k nastavení prostředí velice snadno. Stačí se podívat do vlastností zástupce, kde v poli Cíl naleznete následující formulaci (v obecném zápisu):
Cesta k souboru CATStart.exe -run CNEXT.exe -env "Název souboru" -direnv "Cesta k souboru" 

Cesta k souboru CATStart.exe odpovídá instalačnímu adresáři CATIA, standardně tedy C:\Program Files\Dassault Systems\.... Název souboru s prostředím nejspíše odpovídá release CATIA, tedy pro např. R24 je standardně pojmenován CATIA.V5-6R2014.B24.txt, a cesta k němu je při standardní instalaci C:\Users\...\CATEnv. Může to být i trochu jinak, záleží na tom, co se nastaví při instalaci.
Kde se soubor nachází jak se jmenuje ale není vůbec důležité, záleží totiž na jeho obsahu.

Popis proměnných prostředí

Po standardní instalaci je obsah souboru s prostředím také "standardní", tj. všechny proměnné jsou nastavené na výchozí hodnoty. My si nyní ty důležité jednu po druhé popíšeme.

Poznámky:
1) Parametr může mít i více hodnot, v tom případě se jednotlivé hodnoty oddělují středníkem. Pokud dojde ke shodě (ve dvou různých cestách se nachází dva soubory se shodným názvem), preferuje CATIA první uvedený v pořadí.
2) Všechny složky začínající ..\ jsou umístěné relativně v C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64


CATInstallPath=C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64
Kořenový adresář instalace.

CATDLLPath=..\code\bin
Cesta k dll knihovnám. Pokud je do CATIA instalován jakýkoliv doplněk (aplikace třetí strany, rozšíří se proměnná o další případné cesty)

CATICPath=..\code\productIC
Bez komentáře.

CATCommandPath=..\code\command
Bez komentáře.

CATDictionaryPath=..\code\dictionary
Bez komentáře.

CATDocView=..\doc
Cesta k dokumentaci v HTML.

CATReffilesPath=..\reffiles
Bez komentáře.

CATFontPath=..\resources\fonts
Cesta k použitým fontům, které nejsou součástí Windows.

CATGalaxyPath=..\resources\galaxy
Bez komentáře.

CATGraphicPath=..\resources\graphic; ..\resources\graphic\icons;
..\resources\graphic\figures; ..\resources\graphic\splashscreens;
..\resources\graphic\symbols; ..\resources\graphic\textures

Cesta ke všem myslitelným grafickým souborům, které CATIA používá. Důležitý je hlavně adresář \icons, kde jsou ikony v toolbarech. Pokud chcete vytvářet vlastní toolbary s vlastními ikonami, je třeba ikony nahrát sem, nebo do proměnné přidat další adresář, kde se ikony nachází.

CATMsgCatalogPath=..\resources\msgcatalog
Cesta ke všem myslitelným textům v menu a dialozích. Pokud chcete mít např. v záhlaví hlavního okna text s release CATIA, stačí upravit (vytvořit nový) soubor CATIA.CATnls atd (více v dalším textu).

CATFeatureCatalogPath=..\resources\featurecatalog
Cesta k soborům s definicí jednotlivých feature. Zde platí to samé co v CATDLLPath.

CATDefaultCollectionStandard=..\resources\standard
Ve složce standard jsou (v další struktuře složek) umístěné standardy výkresů, definice závitů, osazení zahloubených děr apod. ve formátu xml. Podle obsahu se pak mění nabídky v dialozích - můžete vybírat jiný typ závitů než standardní metrický, další standardy výkresů, např. automotive CEG a por. V tomto případě se jedná o výchozí složku se standardy.

CATKnowledgePath=..\resources\knowledge
Bez komentáře.

CATStartupPath=..\startup
Bez komentáře.

CATW3ResourcesPath=..\docs
Bez komentáře.

CATReconcilePath=
Bez komentáře.

CATReferenceSettingPath=
Jedna z velmi důležitých proměnných. Udává cestu ke složce s referenčním nastavením. Odtud si CATIA nakopíruje veškerá nastavení v případě, že neexistuje uživatelské nastavení (tím se zajišťuje shodné nastavení pro více uživatelů). Dalším roli hraje v tzv. Admin módu - při startu v Admin módu se veškeré změny v nastavení ukládají do této složky namísto do složky s uživatelským nastavením.

CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings.Rxx
Složka pro ukládání lokálního nastavení uživatele. Pro každý release by měla být jiná (ideálně s koncovkou podle release, jinak se nastavení budou neustále přepisovat. Nehledě na to, že jsou vzájemně mezi release nekompatibilní.

CATCollectionStandard=cesta\resources\standard\
Viz. CATDefaultCollectionStandard - tato složka se většinou používá pro rozšíření standardů a další, které nejsou ve default instalaci. Ale pozor - pokud budou ve složkách CATCollectionStandard a CATDefaultCollectionStandard stejné soubory, budou se v dialozích duplikovat volby.

CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp
Dočasná složky CATIA - sem se ukládají různé reporty, logy atd.

CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR
Bez komentáře.

CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR
Bez komentáře.

CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR
Bez komentáře.

CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log
Bez komentáře.

CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport
Bez komentáře.

CATDisciplinePath=
Bez komentáře.

USER_HOME=CSIDL_PERSONAL
Osobní složka uživatele - Documents\User name.

JAVA_HOME=%JAVA_HOME%
Root složka instalace Java.

CLASSPATH_JDBC=

CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH%
Bez komentáře.

PATH=..\code\bin;C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64\code\command;
%JAVA_HOME%\bin;%PATH%

Cesta k rootu binárních souborů CATIA a Java.

Výše uvedené proměnné jsou víceméně jen ty základní, bez kterých CATIA nebude (nemusí) fungovat. Pokud se rozhodnete experimentovat, důrazně doporučuji si původní funkční prostředí zálohovat, abyste se k němu mohli kdykoliv vrátit.

Jdeme na to

Struktura složek prostředí
Pro začátek si zkusíme změnit cestu k uživatelskému nastavení, nastavíme si titulek v hlavním okně CATIA, abychom poznali, jaké prostředí je spuštěné, a nakonec si změníme pozadí CATIA - ne barvu, ale ten "šedivý vesmír".

Nejprve si vytvoříme složku s novým prostředím (budeme se držet disku C:, který má každý), C:\CAT_ENV. V této složce vytvoříme podsložku s konkrétním prostředím Experiment_1. V této složce pak budou ještě další podsložky CATSettings, env, msgcatalog a resources\graphic\icons.

Nyní se můžeme pustit do úpravy obsahu souboru prostředí. Protože se jedná o obyčejný textový soubor, není třeba žádný speciální program. Stačí Notepad (pozor, nepoužívat Wordpad) nebo třeba oblíbený český PSPad.
Jako vzor si půjčíme výchozí prostředí nebo kterékoliv funkční. Vytvářet celé prostředí znovu je poměrně riskantní, téměř určitě byste se někde upsali. V nástrojích CATIA sice existuje utilita pro tvorbu prostředí, ale tohle je rychlejší a efektivnější.

Poznámka: Hodnoty v souboru s prostředím oddělujte středníkem.

Uživatelské nastavení
Nejprve se pustíme do uživatelského nastavení. Do proměnné CATUserSettingPath zapište hodnotu C:\CAT_ENV\Experiment_1\CATSettings. Nové prostředí se pak spustí s defaultním nastavením CATIA a každá další změna se projeví už pouze v tomto novém prostředí.

Titulek okna CATIA
Dále si do složky msgcatalog nakopírujeme soubor CATIA.CATnls (z odpovídající složky v instalačním adresáři CATIA), otevřeme jej, a přepíšeme hodnotu parametru následovně:
ApplicationFrame.Title	    = "CATIA Rxx Experiment";

kde "xx" nahraďte vaším release. Po spuštění se bude tento text zobrazovat v záhlaví okna CATIA.
V souboru prostředí pak do proměnné CATMsgCatalogPath doplňte cestu C:\CAT_ENV\Experiment_1\msgcatalog. POZOR, doplňte, nikoliv změňte. A uveďte ji jako první v pořadí. To zajistí, že se zobrazí obsah vašeho nového souboru CATIA.CATnls a ne originálního.

Obrázek pozadí
Poslední úpravou nového prostředí bude záměna obrázku na pozadí. Vezměte si libovolný obrázek (cokoliv staženého z webu) a přeuložte jej ve formátu bmp do složky resources\graphic\icons v novém prostředí, a pod názvem ClientMDIBackgroundNT.bmp.
Opět je třeba změnit, resp. rozšířit proměnnou v prostředí. Do proměnné CATGraphicPath přidejte C:\CAT_ENV\Experiment_1\resources\graphic\icons, opět před původní cestu (a původní ponechat).

Poznámka: Některé firmy si na pozadí dávají nejčastěji používané tabulky, metodické postupy a jiné informace, které konstruktéři používají. Pozadí lze i čas od času měnit a dávat na něj např. různé tipy a triky, novinky apod.

Tím jsou úpravy souboru s prostředím hotové. Pozměněný soubor s uložte do složky s novým prostředím C:\CAT_ENV\Experiment_1\env pod názvem experiment_1.txt.

Úprava zástupce
Zástupce pro spuštění
Aby bylo možné nové prostředí použít, musíme si ještě vytvořit nového zástupce pro spuštění (ideálně zkopírováním původního, kde bude správně nastavený začátek hodnoty Cíl). Pojmenujeme ho např. V5 Experiment a v jeho vlastnostech změníme hodnotu v poli Cíl, resp. parametry -env a -direnv následovně:
-env "Experiment_1.txt" -direnv "c:\CAT_ENV\Experiment_1\env" 

No a to je všechno. Teď si můžete vyzkoušet, jestli se vám to všechno povedlo. Dvojklikem na zástupce vyzkoušejte, zda se CATIA spustí. Pokud budete mít štěstí a vše se vám povede napoprvé, gratuluji. V tomto případě zrovna není úprava prostředí tak drastická, že by se CATIA nespustila vůbec, ale některé z požadovaných změn se nemusí povést. Pak vám nezbyde nic jiného, než si všechno pořádně zkontrolovat a chyby opravit.

Pokud jste vše udělali správně, měla by CATIA nastartovat takhle:

Vzhled nového prostředí CATIA


Na závěr ještě malá rada, jak si usnadnit zkoušení. Ve vlastnostech původního zástupce jste pravděpodobně ještě měli uvedený parametr -nowindow. Ten způsobí, že se CATIA startuje pouze do jednoho okna. Pokud jej odmažete, otevře se při startu ještě malé konzolové okno. Pokud při startu malé okno jen "problikne" a zmizí, je něco špatně a můžete začít hledat chybu. Pokud okno zůstane, je prostředí nastaveno správně a CATIA nastartuje.
Toto okno je praktické i v případě, že se CATIA "zakousne". Jeho zavřením ji shodíte okamžitě, bez čekání.

Příště si řekneme o dalších proměnných, které se dají v definici prostředí dále použít a co dokážou ovlivnit.


Autor článku: Jan Cinert