Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

R26 nastupuje do automotive - na co se můžeme těšit?

Publikováno: 4. září 2017 | Zobrazeno: 4767x
Po poměrně delším ustáleném období, kdy nejvyšším nasazeným release CATIA V5 v automotive byla V5-6R2014, postaru známá jako R24, se nyní dostáváme k novějším releasům, a sice R25 a R25, podle nového značení V5-6R2015 resp. V5-6R2016.

Všichni velcí hráči už jsou na R26, na R25 přešly Toyota s Hondou, BMW a Volvo zatím zůstávají na R24. Nižší release má jen PSA (R22) a samozřejme historicky přežívá R19 u Daimleru. Velký skok, který se udál např. při přechodu VWGroup z R19 na R24, kdy se vynechalo celých pět release a R19 se tím pádem držela pekelně dlouho, už se asi jen tak opakovat nebude. I když, kdo ví, avizovaná podpora V5 do roku 2025 bude zřejmě prodloužena, takže šance na další velký skok tu určitě ještě bude.

Vás jako uživatele ale zcela jistě zajímá spíše to, co je v těchto verzích nového. S novinkami ve V5 je to u Dassault Systemes bohužel jako se šafránem, ale něco málo nových funkcí se přece jen vývojářům do těchto verzí zabudovat podařilo. Není jich tolik a navíc je někdy je velmi obtížné si nové funkce vůbec všimnout, zvláště pak v případech, kdy se v dialogu funkce objeví třeba jen nenápadné zatržítko s nic neříkajícím popisem nebo se rozšíří počet možností v rozbalovacím seznamu. Speciálně v těchto případech pak bývá nová funkce zrovna ta, na kterou všichni netrpělivě několik let čekáme.

Snažil jsem se vybrat několik nejzajímavějších, hlavně s ohledem na praktické použití a dostupnost v běžných licencích typu MD2, HD2 / CAT + MCE apod. Tady jsou...

Skicář


Automatické vytváření kót u profilů a oblouků
Jiný by to považoval za samozřejmost, ale u CATIA jsme se této funkcionality dočkali až teď. Při vytváření obdélníku (a koso- variant) se automaticky vytvoří délkové i úhlové kóty. U kružnice a oblouku analogicky, kdo by to byl řekl, průměr nebo rádius. Odpadá tak zdržující vytváření kót...
Funkce se dá potlačit v Options (Create dimensional constraints) - pokud by vás náhodou obtěžovala.

Vazby u základních profilů a oblouků se vytváří již okótovanéOffset constraint
Při vytváření offsetu profilu je nově možné určit hodnotu offsetu u každého jednotlivého elementu. K zadání se dostaneme po rozkliknutí ikony Profile offset, která je skrytá ve složce Constraints ve stromu skici. Zobrazí se seznam jednotlivých hodnot offsetů a po zatržení pole Value lze hodnoty měnit

Zadání hodnot offsetů pro každý element profilů zvlášť


Domain orientation management
Absence téhle funkce byla někdy noční můrou. U skici, které představovala např. vstup typu Guide (vodící křivka), se po editaci přetočila normála a celá následující geometrie zhavarovala. Toho se nyní lze lehce vyvarovat. V nástroji Sketch analysis se nově zobrazuje směr normály profilu (zelená šipka) a pomocí poslední ikony v řadě nástrojů (dvě vodorovné šipky nad sebou) se dá její směr otočit. A je po problému.

Rozšířená utilita Sketch analysis


Zaoblení rohů v jednom kroku s náhledem
Zaoblit rohy najednou už jde poměrně dlouho, ale nikdy to nebylo s náhledem (dynamicky). Pokaždé se musela hodnota zaoblení zadat do pole Radius. Odteď se dá rádius nastavit jednoduchým tažením kurzoru.

Zaoblit rohy v jednom kroku je možné i s náhledem


Výběr části profilu s tangentní návazností
Tohle také dlouho chybělo. Pokud jsme potřebovali vybrat část profilu s tangentní návazností, museli jsme stále se stisknutým CTRL oklikávat jednu čáru za druhou. Nyní stačí v kontextovém menu vybrat volbu Auto search with tangent propagation a tangentní část profilu se označí najednou.

Autosearch with tangent propagationPart Design

Ani v Part Designu vývojáři nezaháleli a předvedli, že V5 opravdu ještě není mrtvá. U jedné funkce určitě zajásáte a řeknete si, proč jsme museli tak dlouho čekat...

User pattern
User pattern byla a je praktická funkce, která umožnila vytvořit nepravidelné pole prvků. Vždy to šlo ale jen v rovině, v prostoru to nebylo možné. U R26 nejenže to jde, ale pro pozicování se KONEČNE dají použít Axis systémy, které tak kromě pozice prvku určí i jeho orientaci (funguje i kombinace pravo-levo točivého Axis systému - takže jde vytvořit i zrcadlový prvek).
Požadavek na rozkopírování stejného prvku do více pozic, které se doteď muselo řešit spoustou kopií s linkem a použitím transformace Axis to axis, se dá nyní vyřešit vytvořením Axis systémů s pozicemi a jednou jedinou funkcí User pattern.

K funkcí se ještě jednou vrátím u GSD...


User pattern s pozicemi prvků definovaných pomocí Axis systémů


Vnořené funkce v Patternech
Už jen malým rozšíření je u všech funkcí Pattern. V kontextovém menu v poli pro výběr feature pro Pattern se dá vybrat ze základních funkcí Pad, Pocket, Hole,Shaft a Groove. Můžeme si tak ušetřit pár kliknutí, např. pole děr začít rovnou funkcí Pattern a až v dialogu začít tvořit Hole.

Vnořené základní feature v Patternech


Tangentní a křivostní extrapolace u Splitu
Už samotná volba automatické extrapolace plochy pro Split byl dobrý krok vpřed. Já sice preferuji takový styl modelování, kdy plocha dostatečně přesahuje ořezávané těleso ve všech směrech, ale někdy (studie a podobné "rychlokoncepty") se to může hodit. A když už, tak proč by se měla plocha extrapolovat jen tangentně, že?

Volby extrapolace u Splitu - nově výběr mezi tangentní a křivostníGenerative shape design

U některých funkcí z Part designu a Generative shape designu přibyla možnost nastavit odchylku od exaktní geometrie, kterou DS u R26 obecně vyzdvihuje jako Tolerant modeling. Zejména při práci s přebíranými plochami z jiných CAD systémů to vzhledem k nepřesným převodům dat může mít zásadní vliv na rychlost modelování, protože se plochy snáze vytvoří. Druhá strana mince je ale výsledná kvalita ploch (všichni víme, co dokáže takový Healing...). I přesto je lepší mít více možností, jak CATIA donutit plochu alespoň nějak vytvořit.

Axis system u funkce Point repetition
V R24 se objevila funkce Points and planes repetition, která sdružovala vytvořené body (a roviny) do jedné feature ve stromu a byla kompletně parametrická. U R26 je kromě bodů a rovin možné vytvořit i Axis systémy!!! Dokonce ve dvou různých módech. V prvním se vytvoří stejně orientované Axis systémy podle vybraného vzoru, ve druhém módu zorientuje funkce vytvářené Axis systémy podle vybrané plochy. A to je skutečně až neuvěřitelné, protože se tím řeší odvěký problém úlohy na kopírování objektu podél křivky, kterou až doteď řešilo většinou jen makro nebo pokročilejší KWE funkce jako Business rules.

Podívejte se na obrázky níže - na prvním náhled funkce a na druhém malá ukázka, co se s tím v kombinaci s User pattern dá vytvořit.

Poznámka: Uvidí se kolik to zvládne a ještě pořád je tu omezení, ale jinak mám největší radost právě z této funkce.

Points repetition s vytvořením Axis systémů


Celý pás je pouze jeden Pad a User pattern. Když se změní délka pásu, funkce Points and planes repetition dotvoří další Axis systémy a články pásu se automaticky přidají. Žádné umazavání, přidávání - všechno plně parametrické.

Vytvoření modelu pásu bagru pomocí dvou funkcí - malá pochvala pro DS


Extrapol
U Extrapolu přibyla jednak výše zmíněná možnost zadat toleranci výsledné plochy, ale hlavně lze konečně v případě křivostní návaznosti vybrat více než jednu hranici pro prodloužení, bez nutností vytvářet Boundary u netangentních částí hranic. Elementy se vybírají standardně přes "měšec" (který se ale objeví až po přepnutí Continuity na Curvature) a nemusí spolu nutně sousedit. Co by za to člověk dříve dal....

Vylepšená funkce Extrapol
Drafting

I ve výkresu došlo k několika malým změnám. Jsou jako vždy víceméně kosmetické, ale budou se hodit.

Definice více pevných velikostí rámečků textů
Tuhle novinku uvítáme především v případech, kdy ve výkresu používáme Balloony a jinak "orámované" či "okroužkované" texty. Dosud bylo možné nastavit buď automatickou velikost, kdy se průměr Balloonu přizpůsobil textu, nebo jednu pevnou velikost. U automatické velikosti se objevil problém v tu chvíli, kdy v pozicích byly hodnoty s rozdílným počtem cifer - např. pozice číslo 1 měla balloon citelně menší než pozice 125. Řešením bylo použití pevné velikosti, kdy se ale i pro jednocifernou pozici vytvořil neadekvátně velký balloon, nebo se před všechny pozice musely psát úvodní nuly, což zase zdržovalo konstruktéra.

Odteď je možné si vytvořit více pevných velikostí rámečků pro texty, kóty apod, které jsou pak použitelné i pro balloony. Definice se provede editací standardu

Poznámka: U standardu pro R26 to jde snadno, stačí admin mode. Když jsem to zkoušel u standardu z R24, objevila se hláška, že je standard zastaralý a rámečky přidávat nešly. Pokud tedy máte vlastní standard pro nižší release, bude zřejmě nutná manuální editace...

Přidání dalších pevných velikostí rámečků textů


Určení pozice vyrovnávacího bodu
Do značky pro určení vyrovnávacího bodu nově přibyla část pro definici požadavku posunutí (dle ISO 5459:2011). Její zobrazení / skrytí se provede kliknutím na symbol červeného trojúhelníčku. Do horní poloviny lze pak kromě značky průměru umístit symbol pro čtverec.
Tak co? Jste nadšení nebo zklamaní a čekali jste více?


Pokud by vás zajímaly i další věci, které se u R26 nově objevily, najdete je v podrobnějším dokumentu s popisem změn od německé firmy Cenit.Autor článku: Jan Cinert

Zdroj: Prezentace CENIT