Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Metodika negativu

Publikováno: 10. prosince 2010 | Zobrazeno: 6183x
V posledním dílu seriálu o Catia jsem slíbil, že napíšu něco o tzv. "Metodě negativu". Tento způsob modelování je velmi efektivní u konstrukčních celků (sestav), kdy používáme často se opakující části (celky) nebo jednotlivé díly, které jsou vždy určitým shodným způsobem spojeny.
Úplně nejjednodušším příkladem je klasický šroubový spoj. Pro jeho vytvoření potřebujeme dva díly, které spojujeme, a alespoň jeden šroub. Představme si tedy např. blok formy, na který potřebujeme pomocí dvou šroubů připevnit desku. Šroub bude třeba M10 inbus se zapuštěnou hlavou.

Klasický způsob

Standartní postup modelování (díry v obou součástech)
Normálně bychom tedy namodelovali blok a do něj vytvořili odpovídající díry se závitem. Pak desku, do ní díry, obě části - blok i desku - dali do sestavy a nakonec bychom přidali dva šrouby a napozicovali je do děr. Výsledek je na obrázku.
Šrouby napozicujeme takto: Osa šroubu na osu díry v bloku, plocha hlavy šroubu na plochu osazení v desce. Nyní budeme potřebovat změnit pozici děr v bloku. Posuneme tedy díry, šrouby se po updatu (díky vazbám) posunou do nové pozice děr, ale díry v desce budeme muset posunout sami. Pokud budeme chtít šrouby více zapustit, stačí změnit díry v desce, ale zase budeme muset změnit hloubku děr v bloku. Tohle budeme muset udělat při každé změně na některé z částí spoje (a zatím máme jen dva modely a dva šrouby). Jak to tedy udělat, aby se při změně polohy (typu, hloubky, ...) šroubů automaticky změnilo vše ostatní? Nabízí se nám metoda negativu.

Metoda negativu

Model šroubu s negativem
U tohoto způsobu si musíme nejprve vytvořit tzv. "Negativ" dílu, v našem případě šroubu, který budeme používat v sestavě. Negativ si můžeme představit jako objem nebo otisk, který je třeba odečíst ze všech dílu, kterými díl (šroub) prochází. V bloku je to tedy díra se závitem M10, v desce osazená díra. Tyto dvě části (objemy) si vytvoříme v modelu šroubu a uděláme z nich publikaci, kterou nazveme například Negativ_M10_zapustena_hlava. Celý šroub i s jeho negativem můžeme vidět na obrázku. Je tvořen ze tří částí:
  • 1. část pro hlavu (přesahuje šroub, kdaby byla deska silnější)
  • 2. část pro průchozí část dříku
  • 3. část se závitem pro blok
Body s negativem přesuneme do noshow a tím pro nás příprava končí.

Nyní se vrátíme zpátky k naší sestavě a uděláme na ní pár změn. Úplně smažeme díry v bloku i desce. Tím se přeruší vazby, které nám určují polohy šroubů - ty tedy znovu napozicujeme, ale jejich polohu určíme např. vzhledem k bokům a základně bloku. Dalším krokem bude nakopírování negativů obou šroubů do modelů bloku a desky. Celý postup je následující:
Aktivujeme sestavu, zkopírujeme negativ prvního šroubu a pomocí příkazu Paste special - As result with link vložíme negativ do obou modelů. Stejný postup opakujeme i pro negativ druhého šroubu. Nyní máme v obou modelech dvě body s negativem. Obě body jednoduše booleovskou operací odečteme od základního objemu bloku, resp. desky. Výsledkem by mělo být to samé, co jsme měli u prvního způsobu. A teď přijde to pravé kouzlo metody negativu. Zkusme jeden ze šroubů posunout a sledujme co se stane. Díry v bloku i v desce se přesunou přesně podle šroubů. Pokud budeme potřebovat změnit délku šroubu nebo hloubku zapuštění, stačí změnit negativ a problém je opět velice rychle vyřešen. Negativ se samozřejme dá zparametrizovat, takže ve finále stačí měnit parametry šroubu a o on se všechno ostatní postará.
Na obrázcích můžeme vidět sestavu s původními pozicemi šroubů a sestavu, kde jsou již posunuté šrouby.

Použití

Díry vytvořené odečtením negativu
Díry vytvořené odečtením negativu (posunuté)
Metoda negativu je velmi dobře využitelná zejména u skeletonových sestavách, kdy polohu partů s negativem určuje právě skeleton. Negativ lze vytvořit nejenom pro jednotlivé díly, ale i pro celé komplexní konstrukční celky. Použitím negativu se často eliminuje např. zapomenutí posunutí některé související části modelu při častých změnách v průběhu konstrukce. Výrazně se zrychlí i záměna opakovaně použitých částí, např. záměna šroubů - stačí ho pouze nahradit za jiný s odpovídajícím negativem a o nic víc se nemusíme starat.
Tato ukázka má jen demonstrovat princip a je to ten nejjednodušší příklad na pochopení. K správnému použití negativu je třeba dobře znát problematiku kontextuálních linků, o kterých se zmiňuji v předchozích článcích, proto - pokud nevíte, o co se jedná - doporučuji předem přečíst.

Příště: Struktura hierarchického stromu