Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Triky pro výkresy - výrobní a montážní stav dílu

Publikováno: 28. února 2018 | Zobrazeno: 4301x
Velmi často potřebujeme ve výkresu zobrazit díl ve více různých stavech. Pod pojmem stavy dílu si můžeme představit různé tvary jedné součásti podle toho, v jaké části výrobního procesu se nachází. Typickým příkladem jsou díly typu hadice, kabel, pružina,...resp. veškeré díly, které jsou vyrobeny v jiném tvaru, než v jakém jsou nakonec namontované ve finálním výrobku.

Pro lepší pochopení zůstaneme u pružiny - určitě chceme znát přesný tvar po jejím natočení, dále nás bude zajímat základní předepjatý tvar a také tvar (zkroucení) při maximálním namáhání (maximální stlačení/zkroucení). Namodelovat tyto stavy není nic složitého. Pro každý stav jednoduše použijeme nové Body. Problém však nastává ve chvíli, kdy chceme všechny stavy zobrazit ve výkresu společně v jednom pohledu, abychom je mohli patřičně zakótovat a popsat, ale v modelu chceme vidět jen montážní stav - aby pružina pasovala k dalším dílům. Pokud bychom v modelu nechali všechny stavy, byl by matoucí a nepřehledný, navíc by jeden stav pružiny byl s největší pravděpodobností v kolizi.

Problematiku si můžeme prohlédnout na následujících obrázcích - prvních dvou jsou dva základní stavy samostatně, na třetím pak oba stavy dohromady.

Delivery state - tvar pružiny po montáži
Production state - tvar pružiny po vyrobení
Obě pružiny - můžeme simulovat i zmenšení průměru při zkroucení


Použitelná metoda do R24
Zobrazit oba stavy na výkrese tak, aby byl v modelu viditelný jen jeden, se dalo až nástupu R24, resp. V5-6R2014 vyřešit poměrně elegantně. Body se stavy, které neměly být v modelu vidět, se jednoduše vložily pomocí booleovské operace do dalšího Body, které se přesunulo do NoShow. Aby se pak stav zobrazil ve výkresu, stačilo pomocí funkce Modify links vybrat pouze vnořené Body, které bylo nastaveno jako Show, a výkres ho zobrazil.
V modelu byl tedy vidět pouze jeden stav a ve výkresu mohly být klidně všechny. Ideální řešení.

Ne každá změna je k lepšímu
Tak jak se u R24 objevila spousta nových a praktických funkcí, v tomto případě došlo naopak ke změně k horšímu. Výše popsaná metoda se již nedala použít, protože vnořené Body "zdědilo" vlastnost NoShow z nadřazeného Body a stav se pak ve výkresu vůbec nezobrazil. Vlastnost dědění bohužel funguje i u geometrických setů, takže ani pokus vytvořit plochu jako Extract a promítnout ji nezabere.

Jak z toho ven a ještě elegantněji
Protože jsem se této možnosti zobrazit ve výkresu více různých stavů dílu nehodlal vzdát, vyzkoušel jsem místo přesunutí root Body do NoShow deaktivovat booleovskou operaci s vnořeným Body, které již mělo být viditelné. V modelu to samozřejmě zafunguje okamžitě - těleso přestane být vidět (objem de facto přestane existovat), ale, světe div se, ve výkresu je vnořené Body projektováno, jakoby se nic nezměnilo.

Pro další výrobní stavy tedy stačí každé Body odpovídajícímu stavu pouze vnořit do dalšího Body, a booleovskou operaci (Add nebo Assemble, fungují obě) deaktivovat.

Pokud pak chcete mít ještě stavy snadno přepínatelné pomocí parametru, stačí vytvořit tři jednoduché formule pro zobrazení výrobního, montážního nebo obou dvou stavů současně.

Formule pro zobrazení stavů


Takhle to pak vypadá ve výkresu. V jednom pohledu jsou zobrazené oba stavy, je možné pohodlně a hlavně asociativně okótovat (bez nutnosti duplikovaní geometrie nebo zamykání pohledů) pracovní úhly apod.

Pozornější z vás si jistě všimli, že pouhé přepnutí stavu nevyvolá potřebu update výkresu - jako se to dělo v případě starší metody, kdy se Body skrývala. Konec konců lze tento způsob použít i zpětně u starších release.

Zobrazení obou stavů ve výkresu


Nezbývá než doufat, že se u novějších release nic zásadní nezmění a tato metoda bude použitelná co nejdéle.


Autor článku: Jan Cinert