Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Pracujeme s parametry I.

Publikováno: 17. května 2011 | Zobrazeno: 11057x
V dnešním článku se zaměřím na dvě další důležité funkce Catie, které ji posouvají mezi špičkové CAD software - jsou to Parametry a Vzorce (Formula).
Už základní moduly (MD2) nabízí spousty možností práce s parametry v modelech i sestavách. Top funkce jsou pak obsaženy v modulech Knowledge Advisor a Knowledge Expert. Zde se dá s parametry a vzorci doslova a do písmene kouzlit, vytvářet reakce, kterými Catia okamžitě odpovídá na nejrůznější změny v modelu, nebo složitá pravidla, podle kterých se např. řídí výsledná geometrie.

Co jsou parametry

Hodnota parametru funkce
Parametr si představme jako proměnnou, která má svůj název, určený typ, a v závislosti na něm může nabývat různé hodnoty. S trochou nadsázky si lze celý model nebo sestavu představit jako soubor mnoha parametrů.
Některé parametry použité v modelu jsou viditelné i dostupné přímo ve stromu, k dalším je přístup trochu složitější. Nejjednodušším příkladem, kde je parametr viditelný ve stromu a lze jej okamžitě editovat, je funkce Fillet (PartDesign). Pokud strom v její úrovni rozbalíme, měli bychom vidět parametr s hodnotou rádiusu, viz obrázek. Název parametru je tedy Radius a jeho hodnota 5mm. Před funkcí Fillet je použita funkce Pad. Při jejím rozbalení ale žádné parametry vidět nejsou, a to i přesto, že jsme je při vytváření zadávali. To je právě ten druhý popisovaný případ, kdy parametry nejsou viditelné a přístupné přímo. Jak se k těmto dostat si popíšeme dále.

Aby se ale parametry vůbec pod objekty zobrazovaly, je třeba upravit nastavení v Options podle obrázků. Tím se zajistí, že se parametry budou zobrazovat v Partu, Sestavě i pod jednotlivými objekty.

Nastavení pro zobrazení parametrů v modelu
Nastavení pro zobrazení parametrů v sestavě

Parametry objektů vs parametry vytvořené

Vytváříme-li objekt (feature), vytvoří se vždy s parametry, které jej určují. U těchto parametrů můžeme měnit jen jejich hodnotu, název je odvozen z hierarchie objektu a měnit jej nelze. Typ parametru je dán jeho použitím v objektu a také se nedá změnit.
Catia nabízí možnost vytvářet vlastní parametry, u nichž můžeme zvolit vlastní název i typ podle toho, kde potřebujeme parametr použít. Počet typů parametrů, které lze vytvořit, je kolem 200, počínaje základními typy jako např. string, real, integer, přes odvozené typy jako tepelná vodivost, viskozita, a konče parametry, které představují jednotlivé geometrické objekty (line, surface, ...). Pro začátek se seznámíme se základními typy, které se používají nejvíce. Jsou to:
  • Real - reálné číslo (desetinné), např. teplota
  • Integer - celé číslo, např. počet prvků v řadě patternu
  • String - řetězec, např. název Body, Setu
  • Boolean - logická hodnota (true / false, 1 / 0), např. aktivita objektu
  • Length - délkový rozměr [mm], např. výška Padu, offset
  • Angle - úhel ve stupních [deg], např. úhel mezi dvěma rovinami

Formula editor

Funkce v panelu Knowledgeware
Pro vytváření a editaci obou typů parametrů a vzorců (formula) se používá editor Formula. Spustíme jej kliknutím na ikonu Formula v panelu Knowledge, viz obrázek. Otevře se dialogové okno, kde vidíme seznam parametrů dostupných u aktuálně vybraného objektu a několik dalších tlačítek a rozbalovacích seznamů. Na následujícím obrázku je příklad, kdy je vybrán standartní objekt Pad. V tabulce jsou všechny parametry, které nějakým způsobem souvisí s touto feature. První parametr v seznamu je výška Padu, posledním pak jeho aktivita, a všimněte si, že mezi parametry jsou i ty, které patří skice, ze které je Pad vytvořen.

Dialogové okno Formula editoru

Název aktuálně vybraného parametru se objevuje v prvním poli pod seznamem a ve vedlejším poli je jeho hodnota, kterou zde můžeme měnit.

Vytvoření nového parametru

Při vytváření nového parametru postupujeme následovně. Nejprve do levého pole pod seznamem napíšeme jeho název a zadáme platnou hodnotu. (Catia podporuje i znaky s českou diakritikou, ale doporučuji je, stejně jako mezery, nepoužívat. Některé znaky, např. zpětné lomítko, v názvu použít nelze.) Dále v rozbalovacím seznamu vedle tlačítka New Parameter Type vybereme požadovaný typ parametru a pak určíme, jestli bude s jedno nebo vícenásobnými hodnotami. Máme-li vše nastavené a vyplněné, vytvoříme parametr stiskem tlačítka New Parameter Type. POZOR - vytvoření parametru(ů) je třeba potvrdit kliknutím na Apply nebo OK, jinak se vytvořený parametr ztratí. Po úspěšném vytvoření se parametr objeví ve stromu, pod objektem Parameters, kde ho lze editovat pouhým poklikáním - otevře se malé okno pouze s názvem a hodnotou, obojí lze změnit a kliknutím na OK potvrdit.

Smazání parametru

Parametr můžeme smazat dvěma způsoby. Buď opět pomocí Formula editoru, výběrem parametru a stisknutím tlačítka Delete Parameter nebo přímo ve stromu, kdy parametr vybereme myší a stiskneme Delete na klávesnici.
Smazat se dají jen vytvořené parametry. Parametry příslušející k objektu lze smazat pouze odstraněním objektu samotného.

Příště si ukážeme, jak se vytvořený parametr sváže s parametrem objektu a jak se vytvoří vzorec (formule).