Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Pracujeme s Design table

Publikováno: 23. října 2011 | Zobrazeno: 7114x
V dnešním dílu si ukážeme, jak se dají řídit hodnoty parametrů v modelu pomocí standartní tabulky vytvořené v MS Excel. Jedná se o další možnost parametrizace v Catia, kdy se hodnoty parametrů načítají z externího souboru a synchronizace se spouští při jeho změně a následném přeuložení.

Proč používat Design table

Hned na začátku si řekneme, jaké to má výhody a proč se vůbec takovéto řešení používá. Představte si, že máte zparametrizovanou šablonu (template) modelu, ze které vychází celá produktová řada. Jednotlivé typy se ve většině případů liší jen hodnotou parametrů nebo malými, nepodstatnými detaily. Konfigurace konkrétního produktu je pak záležitostí několika minut, kdy je třeba nastavit jednotlivým parametrům příslušné hodnoty. Toto nastavení sice nemusí provádět zkušený konstruktér, ale i tak tento uživatel musí mít alespoň základní znalosti Catie - pokud používáme standartní postup.
Jestliže ale použijeme Design table, pro nastavení parametrů stačí změnit hodnoty v Excelu - o jejich přenos už se postará samotná Catia. Otevřít tabulku v Excelu v dnešní době zvládá snad každý středoškolák, a protože víc není třeba, odpadá i ona zmiňovaná nutnost minimální znalosti Catia. S trochou nadsázky lze říct, že pak model dokáže postavit i ředitelova asistentka.

Jak to celé funguje

Princip Design table vůbec není složitý. Catia si vytvoří vazbu (link) na soubor s tabulkou, kde jsou uložené parametry (řádky a sloupce), a ty pak jednoduše sváže s vlastními parametry v modelu. Během práce pak ještě neustále hlídá, jestli se soubor s tabulkou nezměnil, a v případě změny zajistí synchronizaci s novými hodnotami. To je celý princip. Na první pohled to vypadá velmi jednoduše, vlastní vytvoření a další editace je možná o něco složitější.

Vytvoření Design table

Funkce pro vytvoření Design table je umístěna v panelu Knowledge (čtvrtá zleva), ikona se symbolem tabulky. Po spuštění se otevře následující okno, kde můžeme zadat název a poznámku a vybrat si jeden ze dvou způsobů vytvoření.
 • 1. Vytvořit tabulku z existujícího souboru (xls, txt)
 • 2. Vytvořit tabulku z existujících parametrů s následným uložením do souboru
Dialogové okno pro vytvoření tabulky

Vytvoření ze souboru

Nejprve si ukážeme první možnost, kdy použijeme existující soubor. Necháme tedy přepínač tak jak je a klikneme na OK. Otevře se okno, kde vybereme soubor s tabulkou (*.xls), a opět potvrdíme. Soubor s tabulkou si musíme připravit předem (nebo během vytváření). Rozložení tabulky je na dalším obrázku, první řádek tvoří názvy parametrů, druhý a další řádky pak představují jejich hodnoty. Řádků s hodnotami může být více, k čemu je to dobré, vysvětlím později.

Poznámka: Orientace tabulky může být horizontální i vertikální a lze ji určit při vytváření.

Struktura tabulky v MS Excel

Po potrvzení vybraného souboru se nás Catia zeptá, zda chceme svázat hodnoty parametrů v tabulce s parametry se shodnými názvy v Catii. Protože vycházíme z nového, prázdného modelu, je v tuto chvíli jednou kterou volbu vybereme.

Dotaz na vytvoření automatické vazby na parametry se stejným názvem

Potvrdíme a dostáváme se do dialogového okna pro editaci Design table. Ve spodní části jsou dvě záložky - Configurations a Associations, ale obě jsou prázdné. Je to proto, že dosud nemáme vytvořené vazby mezi parametry v Catii a tabulkou. Přepneme se tedy do druhé záložky a vazby vytvoříme.

Záložka Associations bez vytvořených vazeb

Máme celkem tři možnosti, jak to udělat:
 • 1. Manuálně - ve sloupci Parameters vybereme parametr v Catii, ve sloupci Columns parametr z tabulky (pokud je korektně vytvořena a načtena). Po výběru klikneme na tlačítko Associate, čímž dojde k vytvoření vazby. Ta se následně zobrazí ve třetím sloupci (tlačítkem Disassociate lze vazbu opět zrušit). Parametry v Catii, které chceme přiřadit, musí být vytvořené.
 • 2.
  Dialog s výberem parametrů pro vytvoření
  Automaticky - klikneme na tlačítko Create parameters. Otevře se výběrové okno, ve kterém ukážeme, které parametry chceme vytvořit v Catii. Po potvrzení se vytvoří vybrané parametry současně s příslušnými vazbami.
 • 3. Na začátku definice - vytvoříme si parametry předem a při výběru xls souboru potvrdíme vytvoření vazeb na parametry se stejným názvem.
Jestliže se nám podařilo správně spárovat parametry, měly by existovat tři vazby, které jsou ve třetím sloupci okna s názvem Associations between Parameter and Column, viz. obrázek.

Záložka Associations, kde jsou již spárované příslušné parametry

Přepneme se do záložky Configurations, kde nyní vidíme tři řádky. Hodnoty v nich odpovídají hodnotám v řádcích xls tabulky. Číslo označující první řádek je obaleno znaky < >, což značí aktivní konfiguraci. Znamená to, že do parametrů jsou přenášeny hodnoty z prvního řádku. Jinou konfiguraci nastavíme výběrem libovolného jiného řádku a potvrzením kliknutím na Apply.
Tím jsme dokončili vytvoření Design table. Začínáte tušit výhody použití ...?

Vytvoření ze stávajících parametrů

Design table můžeme vytvořit i druhým způsobem, a to výběrem stávajících parametrů v modelu. Při vytváření zvolíme možnost ...with current parameter values a potvrdíme. Otevře se okno s výběrem parametrů, které budou přeneseny do xls souboru.
V levém sloupci vybereme parametry, které chceme přenést a šipkou je přemístíme do pravého sloupce. Po potvrzení se otevře okno, kde zadáme název souboru s tabulkou.

Výběr parametrů při vytváření tabulky z již existujících parametrů

Zobrazení design table ve stromu

Zobrazení tabulky ve stromu
Ve stromě se tabulka zobrazuje pod větví Relations (lze umístit i jinam) a obsahuje jeden parametr Configuration, což je právě zvolená konfigurace. Tento parametr lze samozřejmě řídit vzorcem a vytvářet tak podmíněné konfigurace podle jiných, vypočtených nebo naměřených hodnot. Možnosti použití se tím opět rozšiřují.
Editaci provedeme dvojklikem na symbol tabulky ve stromě. V okně v levé spodní části je ještě tlačítko Edit table. Tím otevřeme tabulku v Excelu a můžeme provádět úpravy přímo v ní.

Synchronizace tabulky

Nyní si zkusme otevřít xls soubor, přepsat některou z hodnot (v aktivní konfiguraci) a soubor uložit. Sledujme, co se bude dít v Catii. Během několika vteřin se objeví upozornění, že se tabulka změnila, a dojde k synchronizaci hodnot mezi tabulkou a modelem.

Oznámení o synchronizaci - po změně (přeuložení) souboru s tabulkou

Změna souboru s tabulkou

Pokud bychom potřebovali soubor s tabulkou zaměnit za jiný, provedeme to obdobně, jako když měníme link na jakýkoliv jiný soubor (např. výměna instance v sestavě). V hlavním menu Edit vybereme Links, kde je zobrazen link na soubor s tabulkou. Soubor nahradíme kliknutím na Replace s následným výběrem nového souboru. Tabulka by samozřejmě měla mít stejnou strukturu jako původní, jinak se zpřetrhají vytvořené vazby.

Zobrazení a změna linku na soubor s tabulkou

Deaktivace vazeb

Přerušení vazeb na tabulku můžeme provést dvěma způsoby:
 • 1. Smazáním tabulky - tím dojde k trvalému přerušení vazeb. K jejich obnovení je třeba tabulku znovu vytvořit
 • Zobrazení tabulky ve stromu - deaktivace
  2. Deaktivací - v kontextovém menu tabulky je volba Deactivate. Tím se vazby sice přeruší (parametry nebudou dále řízené), ale tabulka v modelu zůstane. Po aktivaci se vazby obnoví.
Když je tabulka deaktivovaná, objeví se v kontextovém menu další nabídka - Add row with current values. Tento příkaz přidá do tabulky další řádek, čímž vlastně dojde k vytvoření další možné konfigurace.
Tímto způsobem lze s určitým omezením exportovat hodnoty vybraných parametrů (např. naměřené hodnoty) do Excelu bez použití maker (zde bych chtěl poděkovat p. Duchkovi za příspěvek v diskusi).

Závěrem

Co k tomu víc dodat? Snad jen že v Excelu lze jednotlivé parametry podrobně popsat, přidat vysvětlující obrázky, popř. přímo v excelu vytvořit vzorce, kterými se budou parametry řídit (Excel nabízí oproti základní funkcionalitě Knowledgeware více logiky). Uživatel snáze pochopí význam jednotlivých parametrů a bude schopen rychleji změnit jednotlivé hodnoty nebo vybrat potřebnou konfiguraci.
Při vytváření katalogů je Design table naprosto nezbytná věc. Jediný model pak ve spojení s tabulkou dokáže zastoupit např. všechny možné varianty a délky jednoho typu šroubu.

VideoukázkyVytvoření Design table z excelovské tabulkyVytvoření Design table z existujících parametrů


Příště: Vytvoření jednoduchého katalogu