Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Text template - co to je a jak funguje?

Publikováno: 31. března 2012 | Zobrazeno: 8729x
V dnešním dílu seriálu se opět zaměříme na výkresy, konkrétně na možnosti funkce Text template. Vysvětlíme si, co to Text template (Textová šablona) je, kdy ji lze použít, jak se vytvoří a uloží do katalogu. Nakonec si předvedeme vložení šablony do výkresu a uvedeme několik příkladů praktického použití.

Text template

Textová šablona využívá speciální funkci Link atribute template a lze ji vytvořit například z textové popisky (text with leader). Při vytváření šablony nadefinujeme rozložení textů a určíme, které z nich budou pevné a které budou přebírat některé vybrané vlastnosti modelu (PartNumber, FileName, atd).
Při vkládání šablony pak jen ukážeme na geometrii příslušející konkrétnímu Partu, ze kterého je výkres vygenerován, a odpovídající text v šabloně se vyplní jeho atributy.
Jako příklad se můžeme představit přenos názvu dílu nebo jeho pozice do výkresu jako alternativu k funkci Baloon. Do šablony zadáme PartNumber, které se při vytvoření popisky přenese z Partu do textu popisky. Navíc se vytvoří trvalý link, takže změny PartNumber se následně projeví i v popisce.

Vytvoření text template

Pro vkládání Text template budeme potřebovat katalog, který bude vytvořen na základě výkresu, začneme tedy tímto výkresem. Otevřeme si nový prázdný výkres libovolného formátu, ve kterém vytvoříme prázdný pohled. Tento pohled aktivujeme a klikneme na ikonu Text with leader (text s šipkou). Umístíme šipku do pohledu kliknutím do prostoru a druhým kliknutim umístíme počátek textu. Objeví se dialogové okno pro napsání textu a okolo textového pole uvidíme zelené tečkované orámování. Funkce pro vytvoření linku v šabloně je ukryta v kontextovém menu, které vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem nad zeleným orámováním (Pozor - kurzor myši musí opravdu přesně nad tečkovanou čarou, jinak to nefunguje). Pokud se klikne správně, objeví se následující výběr.

Kontextové menu s možnostmi pro vytvoření linku

První volba je pro svázání obsahu text s libovolným textovým parametrem v modelu, druhá volba spustí vytvoření linku typu template. Vybereme tuto možnost, načež se zobrazí další dialog. Zde pak vybereme atributy, které se budou přenášet do textu. Pokud budeme chtít přenášet PartNumber, v prvním seznamu vybereme Product Package, typ bude Product a jako atribut zvolíme Part Number.

Dialog pro vytvoření šablony linku

Po výběru atributu klikneme na Insert, čímž se atribut vloží do šablony. Jeho název se poté zobrazí v dialogu. Do šablony můžeme dále napsat jakýkoliv jiný text nebo použít formátování (Při vložení bude mít popiska stejný formát i rozložení textu jako šablona).
Před Part Number si ještě přidáme text "Název" a font pro Part Number změníme na tučný. Na obrázku vidíme, jak by měla šablona vypadat.

Dokončený text template s atributem Part Number

Potvrdíme vytvoření textové popisky a výkres uložíme. Tím máme hotovou první část a můžeme přejít k vložení šablony do katalogu.

Vložení šablony do katalogu

Tento postup byl v seriálu CATIA již několikrát popsán, proto jej nyní nebudu znovu uvádět. Jediným důležitým bodem při vkládání je zvolení typu, resp. výběr vkládaného objektu. U detailů jsme vybírali kompletní 2D komponent, nyní budeme vybírat pouze samotnou textovou popisku (NE celý pohled, jinak to nebude fungovat). V katalogu tedy zvolíme Add component a dál vybereme Select external feature, přepeneme se do výkresu a vybereme popisku.

Výběr typu objektu při vkládání do katalogu

Po vložení do katalogu můžeme šablonu přejmenovat, katalog uložíme a zavřeme.

Vložení text template do výkresu

Konečně se dostáváme k použítí šablony ve výkresu. Otevřeme si nový, prázdný výkres a k tomu si připravíme nějaký jednoduchý model (můžeme použít již hotový model). Ve výkresu vytvoříme alespoň jeden pohled z daného modelu a uložíme. Poté spustíme vložení šablony funkcí Text template placement a vybereme katalog, kam jsme šablonu uložili.

Ikona pro vložení Text Template (první zprava)

Po výběru katalogu se zdánlivě nic nestane, pole pod řádkem s cestou ke katalogu zůstane prázdné. Ukážeme tedy na libovolnou vygenerovanou geometrii v pohledu. V tu chvíli se do pohledu vloží popiska, kde bude již vyplněn název modelu - Part Number a v poli dialogu se objeví řádek s názvem šablony. Kdybychom do katalogu vložili více šablon, byly by zde uvedeny všechny a mohli bychom si vybrat, která bude použita.

Výběr existujících template nalezených v katalogu

Dialog zavřeme kliknutím na Close a upravíme pozici popisky. A to je vše. Nyní můžeme vyzkoušet změnit Part Number v modelu a provést update výkresu. Změna se přenese do popisky.

Závěr

Tímto způsobem lze efektivně řešit pozicování nebo popisování součástí na výkrese, kdy jsou všechny vlastnosti definovány ve 3D modelu. Jisté omezení nastává u sestav, které nemají žádnou geometrii, která by se promítala do výkresu, proto není možní šablonu k sestavě jednoduše navázat.

Příště: Triky s booleovskými operacemi