Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Linky II. - CPP link

Publikováno: 15. července 2010 | Zobrazeno: 6469x
V prvním díle jsme si ukázali, jak se pomocí funkce Paste Special vytvoří "mrtvá" kopie nebo kopie s linkem v rámci modelu. Dnes si předvedeme, jak se vytvoří kopie s linkem mezi dvěma samostatnými modely.
Způsob vytvoření a využití si ukážeme na příkladu. Představme si, že vyrábíme několik variant dílu, které jsou z 90% shodné, liší se vždy jen v maličkostech. Jednou z možností, jak to udělat, by bylo namodelovat tyto odlišnosti do jednoho modelu a pak vždy aktivovat/deaktivovat příslušné verze. My bychom ale rádi měli pro každou variantu samostatný model. Nabízí se jiné řešení - vytvořit základní model, ve kterém se všechny varianty shodují, ten rozkopírovat a potom do každého dodělat ony detaily. Pokud by se nám ale v průběhu konstrukce změnila základní část, museli bychom ji změnit ve všech třech variantách zvlášť (při každé změně znovu a znovu - zde je velká šance někde něco zapomenout nebo vynechat a chyba je na světě). Využijeme tedy elegantní a často používané řešení s tzv. páteřním (backbone) modelem. Všechny varianty budou využívat tento společný model, který si s sebou "potáhnou" v podobě externího linku, a v nich samotných budou namodelovány jen ty části, které se liší.

Příklad použití

Příkladem budiž model dózického klíče. Ten se skládá z modelu těla, což bude ona společná část, a z modelu, kde bude očko a drážky - tento model můžeme mít ve více variantách a vytvářet tak několik různých verzí klíčů. Společná část nám bude zaručovat, že všechny klíče půjdou zasunout do zámku a pokud by se změnil zámek, stačí změnit jediný model s tělem a všechny varianty klíčů se ihned přizpůsobí novému zámku.
Body Tělo
Body s Okem a zuby


Vytvoření linku

Zkopírujeme do schránky Body Telo, aktivujeme druhé okno s prázdným modelem a vložíme do něj obsah schránky pomocí funkce Paste Special - As Result With Link. V modelu se vytvoří další Body, ve kterém bude symbol šedé krychličky s malým zeleným čtverečkem v jejím levém spodním rohu a názvem nejspíše Solid.1. Toto Body představuje kompletní Body Telo z prvního modelu. V tuto chvíli se vytvořil externí link (vazba), jehož reference je Body Telo v prvním modelu. Linky si můžeme prohlédnout v okně Link of Documents, které otevřeme z hlavního menu Edit --> Links.
Na obrázku vidíme všechny informace o linku, včetně jeho statutu.

Dialogové okno Links - jsou zde všechny linky dokumentu ukazující na jiné dokumenty

Důležitá informace je typ linku - v tomto případě CCP. Říká nám, že jde o link mezi dvěma modely. Zde se poloha nakopírovaného Body shoduje s původní polohou svého rodiče vzhledem k souřadnému systému modelu (můžeme si být jisti, že nakopírované Body se nikam nepohne).

Struktura modelu

Finální součást vztvořená pomocí Body s linkem
Při skládání výsledného modelu vřele doporučuji dodržet jednoduchou radu. Nezačínejte modelovat bezprostředně hned za operací představující solid s linkem. Je mnohem výhodnější vložit toto nakopírované Body pomocí booleovské fce do PartBody (viz obrázek) a teprve pak začím modelovat v hlavní větvi stromu. Pokud bychom někdy v budoucnu potřebovali zkopírované Body zaměnit, lze to (pokud jsme dodrželi tento postup) udělat velmi snadno.


Možné stavy linku

Externí link se může takzvaně přetrhnout. To znamené, že se ztratí návaznost na model, resp. rodičovský element. To se může stát smazáním nebo přesunutím modelu nebo smazáním rodiče. Symbol zeleného čtverečku má ještě tři další alternativy, viz další obrázek.
Význam je následující:
Ikony různých stavů linků
  • 1. zelený čtverec - link je aktivní a synchronizovaný (kopie odpovídá originálu). Ideální stav. kdy je vše v pořádku.
  • 2. červený kříž - link je aktivní, ale není synchronizovaný. Je třeba provést update, aby se změna v originálu přenesla do kopie.
  • 3. červený otazník - model s originálem není načtený (otevřený). Po načtení se status změní podle stavu, který v tu chvíli nastane.
  • 4. červený symbol "kondenzátoru" - ztracený (přetržený) link. Buď nebyl nalezen model nebo entita, která se kopírovala.

Pokud je původní element smazán, link nelze nijak obnovit. Tento problém řeší Publikace, o kterých si povíme příště.
S tělesy, která představují symboly šedivých krychliček, lze (pokud by bylo třeba) snadno pohybovat pomocí kompasu a měnit tak jejich polohu v modelu.
Úplně nakonec si ještě povíme, co se stane, pokud při Paste Special použijeme možnost As Result. Výsledek bude úplně stejný, jako v případě kopírování v rámci modelu - dostaneme mrtvý element, který nebude s ničím svázán.

Příště: Externí linky v rámci sestavy