Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Booleovské operace I: Tři různé výkresy z jednoho modelu

Publikováno: 16. května 2013 | Zobrazeno: 6851x
V tomto článku se opět dostáváme k často opomíjeným a uživateli ne vždy pořádně používaným booleovským operacím. Na obhajobu jejich používání se pokusím uvést jeden ukázkový příklad z praxe, kdy je pro nutné vytvořit k jednomu výrobku několik různých výkresů. Můžou to být výkresy polotovaru, na kterém už u dodavatele může probíhat nějaké základní obrábění (hrubování), dále výkresy pro konvenční obrábění na klasických strojích (vrtání, frézování) a konečně musí být k výrobku i výkres jeho finální podoby, kde již budou zahrnuté veškeré obráběcí operace, jako složitá tvarová frézování a jiná nekonvenční obrábění.

Tři v jednom

Abychom nemuseli pro každý výkres vytvářet samostatný model, využijeme jednu z velkých výhod CATIA - booleovské funkce - které nejsou u jiných CADů úplně běžné. Pomocí nich můžeme vytvořit rozvětvený strom, čímž mimo jiné získáme přehledný a strukturovaný model, ale hlavně dokážeme z jednotlivých větví vytvářet výkresy.

Struktura stromu vytvořeného pomocí booleovských operací
Příklad jednoduché struktury si můžete prohlédnout na obrázku. PartBody zde figuruje pod názvem Finální výrobek.

V první úrovni jsou dvě hlavní větve, a to 2D a 3D operace. 2D operace představují výrobek, na němž jsou již provedené veškeré 2D (konvenční) obráběcí operace. 2D operace se dále větví na část Základní tvar a 2D obrábění.

V části Základní tvar je těleso, které do "naší" výroby přijde od dodavatele, a můžeme jej ještě rozdělit na Polotovar a Obrábění kooperace. Polotovar představuje např. odlitek, svařenec, výkovek, blok nebo jiný základní výrobek. Pokud na něm má dodavatel provést již nějaká obrábění, použije se větev Obrábění kooperace.

Druhá hlavní větev nazvaná 3D operace představuje, jak již bylo řečeno, všechny nekonvenční obráběcí operace a složitá 3D tvarová frézování (nebo ty operace, které se dělají jako poslední).

Jak to vypadá v modelu

Na dalších obrázcích se můžete podívat, jak se jednotlivé větvě budou zobrazovat v modelu. Na prvním obrázku je čistý polotovar - blok.

Polotovar, v našem případě např. hliníkový blok

Na dalším obrázku je polotovar s operacemi, které chceme nechat udělat u dodavatele. K tomu budeme potřebovat první výkres, kde budou základní rozměry polotovaru a údaje pro hrubování. Tady využijeme další užitečnou vlastnost CATIA - vytvoříme výkres pouze z vybraného Body - zde použijeme Body Polotovar. Při vytváření základního pohledu vybereme ještě před určením projekční roviny body, které chceme nalinkovat na pohled. Ten pak bude vytvořen pouze z tohoto body (s CTRL lze vybrat více body).

Základní tvar, představující např. zformátovaný blok, odlitek, svařenec, výkovek atd.

Výkres základního tvaru (může zde být už nějaké obrábění, které realizuje dodavatel - kooperace)


Po dodání polotovaru do výroby se na něj vrhnou frézaři a obsluha klasických strojů. Pro ně je kolikrát mnohem přehlednější výkres výrobku ve fázi, ve kterém ještě nejsou všechny operace. Pokud je např. velká část finálního výrobku tvarově obrobená, neměla by obsluha klasických strojů jak najíždět a odměřovat (důležité hrany zúhlovaného bloku už by nebyly k dispozici). Pro tuto fázi budeme potřebovat druhý výkres, který bude nalinkován na body 2D operace.

Stav modelu, kde jsou zohledněny všechny konvenční 2D obrábecí operace

Výkres se všemi 2D opeacemi - jednoduché frézování, vrtání, ...


Nakonec zbývá už jen výkres finálního výrobku, který bude mít link na PartBody (resp. celý part). Při vytváření základního pohledu vybereme pouze rovinu projekce, postupujeme tedy standardním způsobem.

Finální model výrobku

Výkres finálního výrobku včetně tvarového 3D obrábění


Závěr

Všechny tři výkresy lze udělat v jednom souboru CATDrawing. Krásná ukázka toho, jak se dají s pouhými dvěma soubory vytvořit tři různé výkresy. Vše je samozřejmě plně asociativní, jakákoliv změna se ihned projeví ve všech výkresech, bez nutnosti otevírat více souborů a hlídat Update.

Chcete-li si tuto metodiku vyzkoušet, stáhněte si model i výkres.

Příště: Využití booleovké operace u funkce User pattern