Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Práce s soubory, změny vlastností
Modelování
Sestavy
Výkresy, tabulky
Měření, analýzy
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Představujeme: Makro Adjust balloons

Publikováno: 28. března 2016 | Zobrazeno: 4266x
V dnešním představování se podíváme do oblasti výkresů sestav, konkrétně se zaměříme na pozicování. Označení jednotlivých součástí na výkresu sestavy pomocí tzv. balloonů s čísly pozic prozatím nebylo překonáno, takže se použití tohoto způsobu ještě nějakou dobu neubráníme. CATIA samozřejmě balloony vytvářet umí, ale už pokulhává s vytvářením číselných pozic a s rozmístěním a zarovnáním balloonů.

Jak je to s hodnotou balloonů?

Pokud chceme mít hodnoty v balloonech automaticky vyplněné a asociativní, máme na výběr z několika možností, které můžeme použít. Zaprvé to může být PartNumber - to může být praktické v případě, kdy zákazník používá nějaký PDM/PDM systém a nebazíruje na klasickém číslování 01, 02, 03 atd. Malou nevýhodou je větší velikost "koleček" balloonů.
Druhou možností automatické je vytvoření balloonů s hodnotou InstanceName. Tato možnost je velmi podobné té první, ale spatřuji zde jednu značnou (ne) výhodu. InstanceName je unikátní identifikátor, proto u dvou stejných součástí nikdy nebude stejná hodnota v "kolečku".
Konečně poslední možností je klasické číslování. Aby se tahle možnost dala použít, je potřeba nejprve v sestavě vygenerovat pozice (jsou pak zobrazené v profilové kartě). Tato možnost je ale prakticky nepoužitelná. Číslování totiž vůbec nerespektuje strukturu sestavy (čísla se přiřazují postupně tak jak jsou instance ve stromu). Při odebrání nebo přidání reference do sestavy je navíc třeba dogenerovat chybějící pozice. Pokud tedy chceme konkrétní čísla pozice ke konkrétním referencím, není tento způsob příliš vhodný.

Jak je to se zarovnáním?

Funkce na zarovnání v CATIA zcela chybí. Když použijeme funkci na automatické vytvoření balloonů, "nasype" CATIA balloony jednoduše přes sebe a my je pak musíme ručně rozházet a zarovnat. To je ostatně třeba provést pokaždé, když nějaký balloon přidáme nebo odebereme. Aby byly balloony zarovnané "na linku", často se vytváří pomocné čáry nebo se nastavuje jemná mřížka a zarovnává se k ní. Tak či tak, automaticky to nejde v žádném případě.

Makro Balloons Adjust

Aby se tenhle nedostatek alespoň trochu vylepšil, vzniklo makro Balloons Adjust. Slučuje v sobě dvě základní funkce, které konstruktérovi pomůžou s vytvořením balloonů se správnými pozicemi a jejich následným zarovnáním.

Jak to funguje?
Předpokladem pro vytvoření balloonů s číselnými pozicemi (tak, jak je my chceme) je nastavení vytváření balloonů podle PartNumber. V tom případě pak před použitím funkce Generate balloons musíme správné (=požadované) hodnoty pozic do PartNumber zapsat. To není nic složitého za předpokladu, že je hodnota pozice obsažena v některém parametru Partu nebo jako část řetězce PartNumber, popř. v názvu souboru.
První hlavní funkce makra na vyžádání uživatele přepíše všechny PartNumbers na čísla pozic. Pak se vytvoří balloony (automaticky nebo manuálně) a odstraní se attribute linky, aby se po změně PartNumbers zpět na původní hodnoty a update výkresu nepřepřepsaly hodnoty balloonů.

Uživatelské rozhraní makra


Poznámka: Makro pracuje s názvem souboru - pozice je první část před oddělovačem "_" odpovídající regulárnímu výrazu d[0-9]{1.5}. Tuto funkci je třeba pro každého konkrétního zákazníka kustomizovat.

Druhá hlavní funkce makra nabízí tři možnosti jak automaticky seřadit a zarovnat balloony. Základní zarovnání je na obdélník. Uživatel nejprve definuje obdélník výběrem levého horního a pravého spodního rohu. Obdélník se vykreslí do pohledu a uživatel buď potvrdí jeho pozici a velikost nebo ho může nakreslit znovu. Poté se již spustí funkce pro zarovnání, uživatel pouze vybere balloony a vše ostatní již zařídí makro.

Dalšími možnostmi zarovnání je horizontální a vertikální čára. Postup zarovnání je jinak úplně stejný.

Dodatečnou volbou je možnost výběru pozice "koleček" vůči čarám obdélníku, resp. jednotlivým vodorovným/svislým čarám. Balloony se buď začnou řadit od počátku čáry (levý/horní bod) nebo se rovnoměrně rozdělí na obě strany podle středu čáry.

Postup zarovnání:
Balloony se nejprve rozdělí do čtyř kvadrantů podle umístění konce vynášecí čáry vzhledem k nakreslenému obdélníku (rozdělení podle úhlopříček). "Kolečka" balloonů se poté přitáhnou na čáry obdélníka. Pokud má balloon konec vynášecí čáry v horním kvadrantu, přesune se k horní čáře. Tím se zajistí, že se vynášecí čáry nebudou křížit.Po rozdělení ballonů se jim ještě nastaví rozestupy podle nastavení a nakonec se balloony přerovnají tak, aby se nekřížily vynášecí čáry.

Omezení
Makro má samozřejmě své omezení. Vždy před zarovnáním je třeba odstranit Position linky, které by jinak nabourávaly algoritmus zarovnání. Další omezení je v případě balloonu s více vynášecími čarami. Tyto balloony makro nedokáže zarovnat tak, aby se čáry nekřížily, proto je, než aby se o to pokusilo, raději ignoruje.

Závěr

Pokud nepracujete se sestavami s větším počtem dílů, asi vám toto makro velký užitek nepřinese. V opačném případě v něm naleznete velkého pomocníka. Jak s vlastním vygenerováním balloonů, tak s jejich následným umístěním a zarovnáním.

Galerie

Na prvním obrázku jsou balloony tak, jak je vygenerovala CATIA. Jsou sice zarovnané k jakémusi obdélníku, ale překrývají se.
Balloony po použití funkce Generate balloons - neuspořádané a překrývají se


Na tomto obrázku byly balloony zarovnány k obdélníku. Rozdělení je podle příslušnosti konce vynášecí čáry ke kvadrantu obdélníku.
Balloony zarovnané k obdélníku


Zde byly všechny balloony zarovnány pouze k vodorovné čáře.
Balloony zarovnané k vodorovné čáře


Videoukázka
Kontakt


Pokud vás makro zaujalo a chcete si ho vyzkoušet, pište nebo volejte na:

Jan Cinert - CATIA fórum (vývojář)
+420 734 762 843
jan.cinert@catia-forum.cz

Připravíme pro vás testovací balíček, se kterým si makro budete moci zcela nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho měsíce.

Líbí se vám makro, ale chcete některou z funkcí změnit nebo přidat funkci navíc? Ani to není problém, makro pro vás rádi upravíme či rozšíříme.


Poznámka: Makro bylo vyvinuto ve spolupráci se společností KCC s.r.o.