Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Práce s soubory, změny vlastností
Modelování
Sestavy
Výkresy, tabulky
Měření, analýzy
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Představujeme: V5 Makro TitleBlock Editor - Snadná editace razítka a změna formátu výkresu

Publikováno: 7. srpna 2012 | Zobrazeno: 10856x
V dnešním článku si představíme makro, které je zaměřeno především na vyplňování informací do razítka ve výkresu a změnu formátu. V dnešní době se sice stále více mluví o možnostech bezvýkresové výroby, ale bez výkresů v papírové podobě se ještě ani dnes neobejdeme.
Jednou z rutinních činnost při vytváření výkresů je vyplňování rohového razítka, jindy je zase třeba rychle změnit formát výkresu, pokud se nám pohledy nevejdou na stránku (nebo naopak budeme chtít šetřit přírodu zmenšením zbytečně velkého formátu). Aplikace TitleBlock Editor nabízí uživateli velice snadnou a rychlou možnost, jak vyplnit razítko potřebnými údaji a případně změnit velikost formátu včetně razítka i rámečku.
Makro vzniklo jako reakce na trvalé požadavky a potřeby zákazníků na zefektivnění práce v této oblasti.

Přenos atributů

Makra umožnuje uživateli načíst předem určené hodnoty atributů z modelu i výkresu, jejich editaci a následný zápis do rohového razítka. Názvy parametrů a jejich hodnoty jsou zobrazeny v dialogovém okně aplikace a jsou barevně rozlišeny podle závislosti na 3D , možnosti přepisování atd. Makro bylo navrženo s ohledem na možnost využití některého z PLM systémů, lze jej ale samozřejmě používat i při ukládání pouze do filesystému.
Přenášené atributy se definují v konfiguračním souboru, makro tak lze velmi rychle přizpůsobit potřebám zákazníka nebo si atributy definuje zákazník sám.
Poznámka: Pro správnou funkci je třeba mít připravené šablony modelu i výkresu, atributy však lze upravit i na stávající data.
Po spuštění makra uživatel kliknutím na tlačítko načte atributy podle jejich definice buď ze 3D reference (part, sestava) nebo přímo aktuální hodnoty z razítka (pokud je atribut pouze ve výkresu). V dialogovém okně se v příslušných polích objeví aktuální hodnoty, které lze (opět podle typu atributu) libovolně upravit. Zápis atributů do razítka, popř. i zpětně do 3D reference se provede dalším tlačítkem. Objekty Catia pro čtení a zápis (parametry, textová pole, …) se určují v konfiguračním souboru

Vlastnosti atributů

Pro širokou škálovatelnost je každý přenášený atribut definován několika parametry, které určují:
  • 1. Název atributu v dialogu – srozumitelný popis pro uživatele
  • 2. Název parametru / vlastnosti (property) ve 3D modelu
  • 3. Název textového pole v razítku nebo název parametru ve 2D výkresu
  • 4. Určení, je-li atribut ve 3D jako tzv. added property nebo se jedná o běžný parametr
  • 5. Určení, zde text v razítku bude modifikovatelný v instanci (na každém listu výkresu jiná hodnota)
  • 6. Určení, zda se bude hodnota atributu přenášet ze 3D nebo bude jen ve výkresu
  • 7. Určení, zda se bude ve výkresu zapisovat do parametru nebo přímo do textového pole v razítku
  • 8. Určení, zda se při zápisu bude hodnota přenášet zpětně do 3D modelu

Schéma možných přenosů atributů


Schéma čtení a zápisu si můžete prohlédnout na obrázku. Zápis do parametrů výkresu je umožněn kvůli PLM systémům, které téměř vždy přenáší hodnoty právě přes tyto parametry. Vlastní přenos hodnoty do razítka je řešen pomocí funkce Attribute link, která sváže hodnotu textového pole s hodnotou parametru.


Struktura modelů a výkresů nutná pro fungování makra

Možností pro vytvoření razítka a rámečku je několik a kromě několika obecných doporučení neexistuje žádný standard. Toto řešení pracuje s výkresem, kde jsou razítko i rámečky odpovídající formátům vytvořené jako detaily, umístěné v tzv. detailsheetu. Do výkresu je pak vloženo jako instance s linkem na detail a vkládá se do background view. Název listu s detaily stejně jako název detailu razítka a prefixy detailů s rámečky lze nastavit v konfiguraci makra, tj. opět není nutné vytvářet zcela šablony.
Pro správnou funkci makra je tedy nutné použít toto uspořádání.

Definice formátů a jejich změna

Jak již bylo řečeno na začátku, makra umožňuje i rychlou a jednoduchou změnu formátů včetně rámečku. Velikosti formátů se také definují v konfiguračním souboru. Makro při startu velikost formátu detekuje a zobrazí jej v seznamu formátů v dialogovém okně aplikace. Změna formátu se provede výběrem libovolného jiného formátu a kliknutím na tlačítko. Tím dojde k záměně rámečku (vyhledá se původní instance, které je smazána, a vloží se nová odpovídající instance. Razítko, popř. další detaily jsou posunuty na odpovídající pozici na stránce).

Další funkce

Kromě přenosu, editaci a zápisu do atributů umí aplikace automaticky zjišťovat a zapisovat do razítka formát stránky, měřítko listu a maximální použité měřítko pohledu, celkový počet listů a číslo listu, a také cestu k 3D referenci (ta je vždy určena z prvního pohledu prvního listu). Tyto funkce lze deaktivovat v případě, že zákazník tyto údaje v razítku nevyžaduje.
V případě, že je většina atributů pouze ve 2D a zákazník nepoužívá PLM systém, má možnost si uložit načtené hodnoty z razítka do textového souboru. To je výhodné v případech, kdy se vytváří více výkresů, kde má určitý počet atributů stejné hodnoty (např. v rámci jednoho projektu). Uživatel pak nemusí všechny hodnoty vypisovat znovu, pouze si je načte z uloženého souboru.

Ukázka grafického rozhraní


Grafické rozhraní aplikace. V levé části seznam přenášených atributů, vpravo formáty výkresů, které je možné použít.


Ukázka dalšího razítka ovládaného pomocí makra


Konfigurace, kde převládají atributy uložené pouze ve 2D


Možná podoba razítka. Prázdná pole jsou určena pro PLM systémZávěr

Toto makro dokáže uživatelům výrazně ušetřit čas při zápisu atributů do razítka a profilové karty 3D modelu a při změně formátu výkresu. Grafické rozhraní je přehledné a při vhodné konfiguraci je možné z jediného místa editovat vlastnosti 3D i 2D současně.

VideoukázkaUkázka práce s makrem


Kontakt

Pokud byste měli o zde uvedené makro zájem, pište na adresu makra@technodat.cz