Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Práce s soubory, změny vlastností
Modelování
Sestavy
Výkresy, tabulky
Měření, analýzy
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Představujeme: V5 makro RPS points - alternativa k nástroji VW

Publikováno: 15. května 2013 | Zobrazeno: 5977x
RPS body jsou metodickým nástrojem používaným zejména v koncernu VW - jedná se o systém referenčních měřících bodů, podle kterých se kontroluje vzájemná poloha dílů v autě. Ti kdo se někdy setkali s daty od VW, určitě vědí, o čem je řeč. Dnešní článek představuje řešení fy. Technodat, které lze použít jako alternativu k nástroji VW - o něco málo jednodušší makro s jednou užitečnou funkcí navíc.

Definice RSP bodů

Systém RPS bodů je v modelu určen souřadným systémem (souřadnice počátku a tzv. Eulerovy úhly) a samotnými body, které jsou v CATIA vytvořené jako 3D Points. Do těchto bodů jsou stejně jako v případě nástroje VW vloženy další KWA parametry, které nesou dodatečné informace o RPS bodu, jako je jeho název, tolerance atd.

Názvy těchto parametrů lze určit v konfiguraci makra (lze je nastavit podle standardu VW).

Vytvořené parametry uvnitř RPS bodu

Načtení RPS bodů do tabulky

Před zápisem RPS do výkresu nebo jejich editací je nejprve nutné provést načtení ze 3D modelu. K tomu je třeba mít model otevřený v aktivním okně CATIA. Uživatel spustí funkci pro načtení a postupně je vyzván k výběru RPS souřadného systému a setu s RPS body.

Makro nejprve zjistí informace o souřadném systému, tj. souřadnice počátku a Eulerovy úhly. Pokud je souřadný systém typu explicit (nebo definovaný jinak než pomocí Eulerových úhlů), pokusí se je makro dopočítat (souřadný systém musí být správně vytvořený). Dále makro prochází vybraný set a načítá jednotlivé body.

Načtené RPS body se zobrazí v přehledné tabulce.

Tabulka s načtenými RPS body

Editace hodnot

Máme-li načtené body, můžeme je buď rovnou zapsat do tabulky ve výkresu, nebo dodatečně změnit jejich parametry. Kromě absolutních souřadnic lze editovat všechny hodnoty, tj. lokální souřadnice, tolerance včetně znamének, název, popis atd. Editace se provede pouhým přepsáním hodnoty v tabulce a kliknutím na tlačítko Změnit v příslušném řádku s bodem. Informace se okamžitě zapíšou do parametrů bodu v modelu.

Vytvoření nového RPS bodu

V tabulce můžeme i vytvářet nové RPS body. Nejprve do tabulky vložíme nový řádek představující RPS bod, poté vyplníme všechny potřebné údaje. Při zadávání souřadnic pro vytvoření bodu se použijí lokální souřadnice a bod bude vytvořen s těmito souřadnicemi (Coordinates) v RPS souřadném systému. Po zadání všech údajů klikneme na tlačítko Zapsat v řádku s nově vytvořeným bodem, který se ihned poté vytvoří v modelu.

Přidání dalšího RPS bodu a zadání jeho parametrů

Hierarchický strom s nově vytvořeným RPS bodem

Přenos bodů do tabulky ve výkresu

Máme-li načtené, popř. upravené všechny RPS body, můžeme přejít k vytvoření tabulky ve výkresu. Rozložení tabulky je shodné se standardem VW, navíc lze nastavit šířky sloupců (při použití jiného výkresového standardu než CEG, který má nastavené velmi štíhlé písmo).

Vytvoření vlastní tabulky se provede kliknutím na tlačítko RPS (musí být aktivní výkres). Makro vytvoří detail s tabulkou a vloží jej na pozadí aktivního listu. Pozici tabulky určí uživatel kliknutím do výkresového prostoru (určí pravý spodní roh vytvářené tabulky).

Tabulka s RPS body ve výkresu

Tabulka tolerancí

Požadavkem zákazníka bylo vytvoření funkce, která by do výkresu vytvořila i tabulku s tolerancemi RPS bodů. Tato tabulka má ale většinou jinak seřazené body - k jednotlivým hlavním RPS bodům jsou přiřazeny i pomocné body. Aby bylo možné vytvořit tabulku s jiným pořadím bodů, lze v prvním sloupci přepsat pořadí bodů podle požadavků. Poté stačí kliknutím na záhlaví prvního sloupce jen seřadit řádky podle tohoto pořadí.

Seřazené RPS body pro vytvoření tabulky tolerancí

Tabulka s tolerancemi se vloží do výkresu stejně jako tabulka s RPS body - kliknutím na tlačítko TOL. Uživatel opět jen určí pozici tabulky.
Poznámka

Při opětovném vkládání obou tabulek dojde k automatickému vymazání předchozí tabulky.

Tabulka s tolerancemi RPS bodů ve výkresu

Závěr

Tato aplikace nabízí jednodušší variantu nástroje pro vytváření RPS bodů a jejich přenos do výkresu. I tak dokáže eliminovat chyby, které mohou vznikat při ručním zápisu RPS bodů, a ušetřit spoustu času při jejich ručním odměřování v modelu.

Kontakt

Pokud byste měli o zde uvedené makro zájem, pište na adresu makra@technodat.cz