Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Administrace CATIA - 2. díl - Secret variables

Publikováno: 8. října 2016 | Zobrazeno: 6356x
V minulém příspěvku jsme si ukázali, jakým způsobem se dá ovlivnit vzhled a nastavení CATIA. Dnes si popíšeme další proměnné prostředí, které můžou pozitivně ovlivnit chování a v některých případech znatelně zrychlit celý program. Někdy se tyto proměnné nazývají jako "Secret variables", protože ve standardním prostředí nikdy nejsou uváděny.

Další proměnné prostředí

Některé z proměnných ovlivňují chování, jiné dokáží zapnout normálně nedostupné funkce. Jejich seznam není úplný, jsou tu jen ty nejzajímavější, u kterých je nějaký smysl pro jejich použití. Osobně nemám vyzkoušené všechny, ale většina z nich funguje.

Pro použití proměnných je stačí jednoduše doplnit do souboru s prostředím jako další řádky (o vytvoření vlastního prostředí si můžete přečíst v článku Administrace CATIA - 1. díl - Prostředí (Environment) .

Proměnné pro obecná nastavení


DSLICENSING=DSLS / LUM
Od do R18 a od R23 nemá smysl, ale release mezi si tím určovaly, jaký typ licenčního serveru bude CATIA používat. DSLS je pro nový typ, LUM pro starý, dříve používaný typ. Od R23 se jede už jen na DSLS.

CATNoStartDocument=YES
Pokud použijeme tuto proměnnou a do hodnoty dáme NO, nebude se po startu CATIA otevírat nová prázdná sestava (CATProduct). Znatelně to ušetří čas, který je potřeba pro čekání na vytvoření sestavy a její zavření.

CNEXTOUTPUT=console
Při startu se otevře konzolové okno, ve které se zobrazuje stav aplikace (jakýsi živý log). Funguje pouze s možností zástupce -nowindow.

CATLM_ODTS=1
Vypíná chybová hlášení o licenci při startu.

ODT_SIMULATED_PRODUCT=
Proměnná pro simulaci určité licence - konfigurace. Použitelné v případě, že chcete ověřit, zda je některá funkce dostupná na určité licenci, aniž byste ji měli k dipozici.

Příklad: ODT_SIMULATED_PRODUCT=HD2.slt=MD2.slt; nasimuluje licenci MD2, i když používáte HD2.

OMB_RESOLUTION_LINK_CACHING=TRUE
V Tools - Options - Document se objeví volba Links management a tlačítko Clear. Jeho stisknutí by mělo dojít k vymazání tzv. Cache paměti CATIA.
Tlačítko k vymazání cache pamětiProměnné pro grafická nastavení


CNEXTBACKGROUND=NO
Vypíná pozadí "vesmíru" na pozadí, resp. přestane se zobrazovat obrázek na pozadí.

CNEXTSPLASHSCREEN=NO
Vypíná malé okno se "splešskrýn", které se zobrazuje při startu a cloní všechna ostatní okna. Na druhou stranu je do indikátor, že CATIA startuje. Pokud toto chcete vypnout, doporučuji současně vypnout volbu -nowindow v zástupci.

CATGraphSize=5
Velikost písma ve stromu specifikací.

CATWidthPIXELOfScreen=1920
CATHeightPIXELOfScreen=1200
Velikost okna CATIA po startu. Parametry jsou dva, pro výšku a šířku, hodnota v pixelech.

CAT_VBO_ALLOWED=1
Nedokážu přesně popsat funkce proměnné, ale tohle nastavení má vliv na zobrazení, resp. na výkon. Nějakým způsobem pracuje s počtem vykreslované geometrie a optimalizuje výkon.


Proměnné pro modelování


L_WILSON_LAN=1
Zpřístupní Wilson spline křivky.

CGM_ROLLINGOFFSET=1
Zpřístupní funkci Rolling offset v GSD (pravděpodobně jen od určitého release, v R24 už je funkce standardně dostupná).

PRT_DYNAMIC_SECTIONING=1
Zpřístupní funkci Dynamic sectioning v Part Design u R19. Od R20 už je funkce standardně dostupná.

SHOW_CST_CHILDREN=1
Zobrazí rodičovské elementy vazeb (Constraints) skicáře.
Zobrazení rodičů vazeb ve skicáři


CAT_CLEAN_BROKEN_MATLINKS=True
Funkce CATDUA odstraní linky na neexistující materiál.

DEACTIVATE_SHEETMETAL_WARNING_AT_PART_OPEN=Yes
Vypne varovné hlášení, pokud se model vytvořený v Sheetmetal designu otevře v Part Designu.

ATTR_COLORS_ON_CPARWL=1
Při kopírování geometrie budou přebírané barvy z kopírovaných features.


Proměnné pro Drafting


DRW_ALL_BOUNDARIES=1
V jisté době neocenitelná proměnná. V některých případech, kdy se dělaly výkresy sestav ve V5, ve kterých se používaly V4 modely, nedocházelo ve výkresu k zobrazování hranic ploch. U tvarově složitých dílů pak byla vidět jen kontura. Tento přepínač zaručil, že se hranice vždy zobrazovaly.

Drw_ViewPosMode=1
Nedojde k posunutí pohledu, pokud se jeho velikost po update změní.

SAVE_AS_ONE_PDF=1
Výkres ve formátu PDF se ukládá jako jeden soubor, i když má více listů.

MDL_WSP_NB=10
Omezení počtu listů ve výkresu.

Proměnné pro práci s V4 daty


CATMigrSolidMUV4AsPart=1
Solidy ve V4 modelu jsou při vložení s použitím Paste Scpecial - As SPEC vloženy jako V5 CATPart.

KEEP_HIDDEN_ELEMENT=1
Využitelné pro migraci z V4. Elementy v NoShow jsou po migraci opět přesunuty do NoShow ve V5.To je z výčtu těch nejzajímavějších proměnných vše. Další proměnné jsou uvedené např. zde, a při troše trpělivosti se dají další informace najít na webu.

Jak jsem již uvedl na začátku, některé proměnné už dnes nemají pro použití opodstatnění, ale některé z nich se vám určitě budou hodit.


Přístě: Admin mode

Autor článku: Jan Cinert