Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Vytváříme jednoduchý katalog

Publikováno: 28. listopadu 2011 | Zobrazeno: 7694x
Dnes se budeme věnovat vytvoření jednoduchého katalogu pomocí generického modelu spojeného s Design Table. Takto vytvořený katalog může obsahovat např. všechny velikosti jednoho šroubu typu M ve všech délkách. Přidání dalších variant šroubu je pak záležitostí pouhého přidání řádků do Design table a synchronizace katalogu.

Model šroubu

Začneme modelem šroubu. Musíme si připravit parametrický (generický) model šroubu, který by měl být konzistentní při všech možných kombinacích parametrů - rozměrů. V našem případě model zjednodušíme vynecháním závitu a v prázdném partu si vytvoříme tyto parametry (všechny budou typu length):
  • d - průměr šroubu
  • l - délka dříku
  • k - výška hlavy
  • s - šířka matky (otvor klíče)
Vytvoříme si skicu šroubu v rovině yz, kde zakótujeme délku dříku, výšku hlavy, průměr dříku a šířku hlavy, viz. obrázek. Kóty budeme řídit parametry d, l, k, tj. vytvoříme patřičné formule. Šestihranou hlavu vytvoříme pomocí funkce Pocket. Nejprve naskicujeme šestiúhelník v rovině xy, zakótujeme vzdálenost sousedních hran a kótu budeme řídit parametem s. Pokud bychom chtěli i závit, bylo by třeba přidat další parametry určující jeho délku a charakteristické průměry, a v modelu přidat vlastní závit pomocí funkce Thread.
Po vytvoření modelu je dobré vyzkoušet, zda jsou správně vytvořené formule. V opačném případě by při vkládání z katalogu mohly nastat potíže.

Model šroubu s příslušnými parametry

Design Table

Další krokem je vytvoření Design Table. V ní musí být sloupce se všemi parametry použitými v modelu a navíc sloupce PartNumber a PartName. Hodnoty ve sloupci PartNumber jsou použity v názvu vkládaného Partu. Doporučuji nepoužívat diakritiku a mezery.

Design Table - sloupce s parametry modelu a označení jednotlivých šroubů

Tabulku si uložíme a model na ni napojíme (Jak to provést je uvedeno v jiném článku - http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=39). Zatrhneme volbu Duplicate data in CATIA model, abychom odstranili vazbu modelu na soubor s tabulkou. K distribuci modelu pak stačí jen soubor s katalogem a zdrojový Part se šroubem, xls soubor není nutný. Opět zkontrolujeme, zda se Design Table vytvořila správně změnou vybrané konfigurace, a model se šroubem i excel můžeme uložit a zavřít.

Konfigurace partu podle řádků v Design Table

V tuto chvíli máme připraveno vše potřebné pro vytvoření katalogu. Soubor katalogu má příponu catalog a vytvoříme jej stejně jako např. Part nebo sestavu. V menu File vybereme New a dále CatalogDocument.

Otevření nového katalogu

Nástrojová lišta Chapter
Otevře se nový, prázdný katalog, který si nejprve uložíme, např. jako muj_prvni_katalog. V levé části vidíme strom se strukturou a názvem katalogu. Ve stromu je jeden objekt s názvem Chapter.1. Jedná se o jakýsi adresář, který je možné použít pro rozdělení katalogu na více kategorií. Přejmenujeme jej na SROUBY - v kontextovém menu zvolíme Chapter.1 object a dále Definition, čímž se vyvolá okno pro přejmenování. V nástrojové liště najdeme panel nástrojů Chapter a první funkcí přidáme do katalogu další složku s názvem SROUBY S SESTIHRANNOU HLAVOU. Celá struktura by pak měla vypadat takto.

Struktura katalogu - složky

Dvojklikem aktivujeme vytvořenou podsložku a přistoupíme k přidání tzv. Part Family. Funkci pro tuto operaci spustíme poslední ikonou v panelu Chapter. V dialogovém okně vhodně pojmenujeme tuto "rodinu" součástí, v našem případě Metricky zavit standart. Těchto "rodin" lze vložit neomezené množství, mohli bychom pokračovat např. skupinou Metricky zavit jemny atd.

Vytvoření tzv. Family podle Partu s vloženou Design Table

Ostatní nastavení necháme tak jak je, klikneme na tlačítko Select Document a vybereme soubor s modelem šroubu. Pokud je model s Design Table správně vytvořený, po potvrzení výběru se v katalogu naplní Part Family jednotlivými komponenty, které budou odpovídat všem konfiguracím tabulky.

Vytvořená Part Family

U položky Part Family ještě můžeme vybrat náhled, který se bude zobrazovat při vkládání, nejlépe schématický nákres, kde je dobře patrný typ šroubu. Obrázek s náhledem vybereme kliknutím na tlačítko Select Preview v pravém spodním rohu (podporován pouze formát jpg).

Vkládání z katalogu

Náš první katalog je tímto hotový a můžeme jej otestovat. Otevřeme prázdnou sestavu a klikneme na ikonu Catalog Browser. V prohlížeči katalogů vybereme náš katalog a potrdíme. Po otevření katalogu bychom měli vidět první podsložku s názvem SROUBY S SESTIHRANNOU HLAVOU. Poklikáním na tuto složku ji otevřeme a uvidíme Family METRICKY ZAVIT STANDART. Opět poklikáme a již se dostáváme na jednotlivé šrouby.

Vložení dílu z katalogu do sestavy - preview zobrazuje i náhledy součástí

U každého se zobrazuje jeho název i příslušné parametry. Vložení do sestavy se provede opět dvojklikem. Po vložení můžeme vložit další šroub nebo prohlížeč katalogu zavřít. Příklad různých vložených šroubů je na obrázku.

Vložené šrouby z katalogu v sestavě


Přidání dalších variant

Přidat do katalogu další varianty je již velmi snadné. Nejprve dopíšeme do tabulky další řádky a uložíme. Poté otevřeme generický model šroubu, "přivážeme" Design Table vypnutím volby Duplicate data in CATIA model a počkáme, až proběhne synchronizace. Tabulku opět "odstřihneme", uložíme model a zavřeme. Nakonec otevřeme katalog, klikneme na Synchronize Chapter, vybereme Family a provedeme vlastní synchronizaci. Nové varianty se poté objeví v katalogu.

Příště: Katalog detailů do výkresu, Text template