Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Katalog detailů do výkresů

Publikováno: 25. března 2012 | Zobrazeno: 7925x
V minulém článku ze seriálu jsme si ukázali, jak lze s pomocí generického dílu založeném na Design Table rychle vytvořit katalog. V dnešním článku se budeme katalogům dále věnovat dále, ale zaměříme se na 2D komponenty neboli detaily do výkresů.

Co jsou detaily

Detail, v CATIA názvosloví nazvaný jako 2D Component, může představovat např. textovou poznámku s popisem operace, tabulku či její řádek, výkresovou značku nebo jakýkoliv jiný, ve výkrese často se opakující tvar. Typickým příkladem 2D komponentu je výkresový rámeček a rohové razítko.
Výhodou vloženého detailu (neboli jeho instance) v kterémkoliv dalším pohledu je vazba na definiční geometrii detailu. Při změně detailu tak automaticky dojde ke změně všech instancí.

Vytváření detailů

Abychom mohli začít vytvářet detaily, je třeba vložit do výkresu tzv. Detail Sheet. Jedná se o speciální výkresový list určený pro detaily. Vložit jej můžeme např. z hlavního menu Insert - Drawing - Sheets - New detail sheet. Ve stromu je zobrazen jinou ikonou, aby byl odlišen od ostatních listů.

Kreslení detailu začneme vložením nového pohledu, který bude představovat vlastní detail. Název pohledu (změníme v Properties) je současně i název detailu. V detailu můžeme vytvořit libovolnou geometrii, texty, šrafy atd.
Příklad několika jednoduchých detailů je na obrázku - dva bodové terčíky a symbol měřítka, jak ho známe z map.

Vytvořené pohledy s detaily a jejich zobrazení ve stromu

Uložení detailů

Pokud budeme chtít detaily vkládat i do jiných výkresů, máme několik možností, jak to provést:
  • 1. Nejjednodušší, ale pro uživatele nejméně pohodlný způsob, je ruční kopírování detailů ze zdrojového výkresů do cílového. Ve zdrojovém výkresu budou vytvořené všechny potřebné detaily, uživatel tento výkres otevře a zkopíruje si požadované detaily do vytvářeného výkresu. Tuto operaci bude muset provádět při každém vkládání nového detailu.
  • 2. Mnohem pohodlnější je vytvořit se šablonu výkresu, ve které budou všechny detaily, které používáme. Uživatel pak nemusí otevírat zdrojový výkres a má všechny detaily ihned k dispozici. Na druhou stranu to ale zvětšuje velikost každého výkresu, protože obsahuje všechny detaily (čím více detailů, tím více narůstá velikost výkresu).
  • 3. Elegantní řešení nabízí možnost použít katalog. Odpadá nutnost otevírat jiné soubory a vytvářený výkres neobsahuje zbytečná data. Instance detailu navíc může mít referenci do katalogu, takže se případné změny detailu promítnou i do výkresů.

Poznámka:
V praxi jsem se setkal s použitím všech tří možností. Nelze obecně doporučit ani jednu z nich (záleží na tom, jak často uživatel vkládá detaily a kolik detailů se používá). První možnost se často používá ve spojení s makrem, které zajistí otevření zdrojového souboru a zkopírování detailu(ů) i jejich automatické vložení do pohledů (razítko s rámečkem). Jedná se o velmi efektivní způsob pro práci s detaily.


Vložení detailů do katalogu

Pokud máme připravené všechny detaily, můžeme je vložit do katalogu. Otevřeme nový dokument typu catalog a v něm vytvoříme novou kapitolu s názvem Detaily a do ní vložíme tzv. Family s názvem např. Značky a texty. (postup je popsaný v minulém článku http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=46). Aktivujeme tuto Family a klikneme na Add component. V dialogovém okně vybereme možnost Select External Feature, přepneme se do okna s výkresem a vybereme zde pohled s detailem. Po výběru se opět aktivuje katalog a v seznamu referencí se objeví vybraný detail.

Vložení detailu do katalogu

Stejným způsobem vložíme do katalogu i ostatní detaily. U pro každý detail se vytvoří náhled. Struktura katalogu s náhledy detailů je na dalším obrázku.
K jednotlivým detailům můžeme doplnit klíčová slova, případně vytvořit podrobnější strukturu kapitol.

Struktura katalogu a náhledy komponentů - detailů

Vložení detailu z katalogu do výkresu

Nyní se dostáváme k poslednímu bodu - vložení samotného detailu do výkresu. Spustíme prohlížeč katalogů (Catalog Browser), vybereme soubor s katalogem detailů a v něm požadovaný detail. Dvojklikem zahájíme vložení instance, umístíme detail na požadovanou pozici (můžeme použít navigátor) a dalším kliknutím potvrdíme umístění v aktivním pohledu. Současně se objeví panel nástrojů Tools palete, kde můžeme provádět dodatečné akce před ukončením vložení. Nejdůležitější je mód vložení, kde určujeme, jestli se bude vytvářet reference do katalogu. Na následujícím obrázku se jedná o první tři ikony.

První možnost (Link with detail) zachovává vazbu na katalog. Při změně detailu v katalogu se změna promítne i do výkresu, instance se vytváří přímo v pohledu, kam se detail vkládá.

U druhé možnosti (Expose) se nevytváří reference na katalog, detail se vloží jako nový 2D komponent do listu s detaily (i pokud dosud nebyl vytvořen). Instance má referenci na tento 2D komponent, který je tedy možné použít opakovaně.

Třetí volba (Explode) "rozbije" detail na jednotlivé elementy a ty vloží do aktivního pohledu. Nevytváří se žádný 2D komponent ani jiná reference, ale pouze původní křivky, texty a ostatní entity, ze kterých byl detail vytvořen.

Další volby jsou pro posunutí, natáčení a zrcadlení detailu.

Nástroje dostupné při vkládání detailu do výkresu

Tipy na použití

Katalogy s detaily je výhodné použít např. pro speciální svarové značky i jiné symboly pro dokončovací operace, popisy opakujících se technologických operací, řádky s položkami kusovníku (normálky), atd.


Příště: Text template